Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2021 r.

Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w 2021 r.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1292) zostały zniesione Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych utworzone na podstawie art. 95b ust. 1 zmienianej ustawy.

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 217/2021 z 20 września 2021 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, o której mowa w art. 95ca ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)


cofnij do druku na górę