Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Finansów i Budżetu - System TREZOR

System TREZOR

System TREZOR

System TREZOR 3.0 umożliwia dysponentom środków budżetowych oraz Ministerstwu Finansów realizację następujących procesów budżetowych:

 

Ponadto dla użytkowników na poziomie Ministerstwa Finansów System umożliwia również:

 

W konsekwencji system TREZOR 3.0 zapewnia dostęp do aktualnych oraz odpowiednio pogrupowanych informacji na temat planowanych i ponoszonych w trakcie roku wydatków, oraz przekazywanych sprawozdań, co znacząco zwiększa przejrzystość informacyjną finansów publicznych. Zwiększona przejrzystość informacyjna zapewnia pełniejszą kontrolę nad środkami otrzymywanymi i wydatkowanymi, co usprawnia zarządzanie płynnością budżetu państwa, a także wpływa pozytywnie na dyscyplinę budżetową.    


cofnij do druku na górę