Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022
format pliku pdf .pdf
556.2 kB
2021-07-28, 11:36:54
2
Wzór wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
format pliku xlsx .xlsx
40 kB
2021-07-28, 11:43:37
3
Wzór wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na remoncie drogi w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
format pliku xlsx .xlsx
39.8 kB
2021-07-28, 11:45:00
4
Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
format pliku pdf .pdf
159.3 kB
2021-07-28, 11:49:40
5
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów
format pliku pdf .pdf
18075.9 kB
2021-07-28, 11:51:36
6
Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku
format pliku pdf .pdf
1398.9 kB
2021-07-28, 11:52:28
7
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych: część I – raport z analiz
format pliku pdf .pdf
28184.6 kB
2021-07-28, 11:55:49
8
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych: część I – raport z przeprowadzonych studiów i analiz
format pliku pdf .pdf
15132.6 kB
2021-07-28, 12:04:49
9
Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych
format pliku pdf .pdf
6601.1 kB
2021-07-28, 11:57:00
10
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego: [Podręcznik]
format pliku pdf .pdf
12162.4 kB
2021-07-28, 11:58:04
11
Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych [część I]
format pliku pdf .pdf
3943.5 kB
2021-07-28, 12:01:38
12
Wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych [część II]
format pliku pdf .pdf
5252 kB
2021-07-28, 12:01:47
13
Katalog środków zarządzania prędkością [część III]
format pliku pdf .pdf
3895.8 kB
2021-07-28, 12:02:53
14
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych [01-2018.07.20]
format pliku pdf .pdf
10993.2 kB
2021-07-28, 12:08:17
15
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych [02-2021.07.01]
format pliku pdf .pdf
10515.9 kB
2021-07-28, 12:06:47
16
Skorygowana instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
format pliku pdf .pdf
206.9 kB
2021-08-09, 09:59:07
cofnij do druku na górę