Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 - Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok (przejścia dla pieszych)

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok (przejścia dla pieszych)


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
format pliku pdf .pdf
204.3 kB
2021-07-09, 12:19:25
2
Załącznik nr 1 - wzór wniosku o dofinansowanie
format pliku xlsx .xlsx
34.1 kB
2021-07-09, 12:20:19
3
Załącznik nr 2 - Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
format pliku pdf .pdf
125.7 kB
2021-07-09, 12:22:24
4
Załącznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych
format pliku pdf .pdf
11910.7 kB
2021-07-09, 12:23:39
5
Załącznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
format pliku pdf .pdf
10983.7 kB
2021-07-09, 12:25:01
6
Załącznik nr 5 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
format pliku pdf .pdf
10506.5 kB
2021-07-09, 12:27:39
cofnij do druku na górę