Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

2021-05-27

Raporty z zadania Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

W marcu br. zakończyło się zadanie pn. „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” w realizacji projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W wyniku, którego opracowano 4 raporty.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
format pliku pdf .pdf
1334.7 kB
2021-05-27, 14:54:25
2
Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością
format pliku pdf .pdf
1854.7 kB
2021-05-27, 14:54:35
3
Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością
format pliku pdf .pdf
1359.1 kB
2021-05-27, 14:54:42
4
Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej
format pliku pdf .pdf
1133 kB
2021-05-27, 14:54:50
cofnij do druku na górę