Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ 2021 - ZAŁĄCZNIKI

2021-04-26

ZMIANA PROGRAMU MALUCH+ 2021 - ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w związku z art. 109i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 35a–35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
w dniu 26 kwietnia 2021 r. ogłasił zmianę Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2021.

Treść zmian wprowadzonych do Programu dostępna jest pod adresem:

www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-programu-maluch-2021

 

Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
, mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, opublikowane na następującej stronie internetowej: www.gov.pl/web/premier/promocja.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
format pliku pdf .pdf
2334.8 kB
2021-04-28, 07:19:01
2
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
272.5 kB
2021-06-01, 09:17:34
3
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 2 - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
248.6 kB
2021-06-01, 09:18:31
4
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
265.8 kB
2021-06-01, 09:19:01
5
UMOWA - MALUCH+ 2021 - moduł 4 - RC - aktualizacja po zmianie Programu
format pliku pdf .pdf
241.5 kB
2021-06-01, 09:19:17
6
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC
format pliku xlsx .xlsx
18.5 kB
2021-06-01, 09:07:58
7
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 2 - RC
format pliku xlsx .xlsx
14.7 kB
2021-06-01, 09:08:19
8
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP
format pliku xlsx .xlsx
17.6 kB
2021-09-01, 10:26:33
9
kosztorys szczegolowy - MALUCH+ 2021 - moduł 4 - RC
format pliku xlsx .xlsx
14.5 kB
2021-06-01, 09:08:48
10
oswiadczenie o wypelnieniu obowiazku informacyjnego - MALUCH+ 2021 -moduł 1 i 3
format pliku doc .doc
37 kB
2021-06-01, 09:09:10
11
oswiadczenie o wypelnieniu obowiazku informacyjnego - MALUCH+ 2021 -moduł 2 i 4
format pliku doc .doc
37 kB
2021-06-01, 09:10:29
12
Wniosek o wypłatę dotacji - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1b - RC
format pliku docx .docx
37.9 kB
2021-06-01, 09:12:28
13
Wniosek o wypłatę dofinansowania - MALUCH+ 2021 - moduł 3 - FP
format pliku doc .doc
89 kB
2021-06-01, 09:12:50
14
Wniosek o wypłatę środków z dotacji na zapewnienie funkcjonowania - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku docx .docx
16.4 kB
2021-06-09, 08:41:57
15
Rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku docx .docx
17.9 kB
2021-06-09, 08:42:16
16
Wniosek o wypłatę środków z dotacji na zapewnienie funkcjonowania - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku docx .docx
16.4 kB
2021-06-09, 08:42:41
17
Rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku docx .docx
17.9 kB
2021-06-09, 08:43:02
18
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1 b
format pliku doc .doc
119.5 kB
2021-06-09, 08:44:30
19
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 2
format pliku doc .doc
97.5 kB
2021-06-09, 08:45:03
20
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku doc .doc
119.5 kB
2021-06-09, 08:50:01
21
Sprawozdanie z realizacji zadania - MALUCH+ 2021 - moduł 4
format pliku doc .doc
114.5 kB
2021-06-09, 08:45:15
22
Sprawozdanie z trwałości projektu - MALUCH+ 2021 - moduł 1a i 1 b
format pliku doc .doc
55 kB
2021-06-09, 08:45:31
23
Sprawozdanie z trwałości projektu - MALUCH+ 2021 - moduł 3
format pliku doc .doc
56.5 kB
2021-06-09, 08:53:08
24
indywidualne oświadczenie rodzica o pomn. opłat - MALUCH+ 2021 - moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
24.4 kB
2021-06-09, 08:54:32
25
zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców - MALUCH+2021 -moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
212.1 kB
2021-06-09, 08:54:51
26
zbiorcze oswiadczenia rodziców o pomniejszaniu oplat - MALUCH+2021 -moduł 3 i 4
format pliku xlsx .xlsx
222.6 kB
2021-06-09, 08:55:03
cofnij do druku na górę