Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - - Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

2021-04-23

Dodatek do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. art. 16m ust. 1a-1c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 stycznia br. kierownikowi specjalizacji oraz lekarzowi pełniącemu funkcję kierownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w module podstawowym zostało przyznane prawo do dodatku w wysokości:

 

Wskazany wyżej dodatek zostanie przekazany z budżetu państwa w drodze umowy zawartej pomiędzy wojewodą a kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne w kwartalnych ratach po weryfikacji i akceptacji noty księgowej wraz z wykazem kierowników specjalizacji, kwotą wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia.
 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego aktualnie znajdują się 62 podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dostępną na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - CMKP.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
załącznik Nr 1 - Wykaz kierowników specjalizacji wraz z kwotą wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzenia
format pliku xlsx .xlsx
12.4 kB
2022-04-26, 07:10:20
2
załącznik Nr 2 - Rozliczenie roczne
format pliku xlsx .xlsx
12.7 kB
2021-04-23, 08:53:35
cofnij do druku na górę