Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020

2021-04-19

Raport z działalności nadzorczej i kontrolnej nad wykonywaniem zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-2020


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 marca 2021 r. informujące o wynikach kontroli w latach 2019-2020
format pliku pdf .pdf
231.9 kB
2021-04-19, 12:48:40
2
Wykaz zaleceń najczęściej wydawanych po kontrolach przeprowadzonych w latach 2019-2020 w powiatach/u organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej
format pliku pdf .pdf
99.4 kB
2021-04-19, 12:49:58
3
Wykaz zaleceń najczęściej wydawanych po kontrolach przeprowadzonych w latach 2019-2020 w gminach/podmiotach organizujących pracę z rodziną
format pliku pdf .pdf
120.1 kB
2021-04-19, 12:50:26
4
Wykaz zaleceń najczęściej wydawanych po kontrolach przeprowadzonych w latach 2019-2020 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
format pliku pdf .pdf
99.6 kB
2021-04-19, 12:50:50
cofnij do druku na górę