Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

2021-04-07

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

W dniu 19 lutego br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował:

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2021. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów w 2021 r. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2021 r. wynosiły 80 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie. Do udziału w Programie zgłosiło się 751 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 143 966 899,29 zł.

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 województwo zachodniopomorskie otrzymało środki finansowe na realizację Programu w kwocie 4.048.887,72 zł. W ramach Programu 38 jednostek samorządu terytorialnego złożyło wnioski na realizację zadania, z czego wszystkie otrzymały rekomendacje Wojewody na łączną kwotę 4 029 137,04 zł (po aktualizacji).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 lutego 2021 r. o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
format pliku pdf .pdf
92.3 kB
2021-04-07, 08:06:51
2
Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
format pliku pdf .pdf
100.8 kB
2021-04-07, 08:08:15
3
Lista wniosków gmin i powiatów zatwierdzonych do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021
format pliku pdf .pdf
177.1 kB
2021-04-07, 08:36:12
cofnij do druku na górę