Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

2021-03-22

Informacja o projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 r. wraz z Partnerami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt skierowany jest do grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – tj. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem wskazanym poniżej.
 
Poniżej w załączeniu pismo Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z informacją o projekcie. 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Link do strony projektu
format pliku txt .txt
kB
2021-03-22, 15:27:34
2
Pismo Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
format pliku docx .docx
733.5 kB
2021-03-22, 15:30:38
3
Informacja o projekcie Aktywni niepełnosprawni
format pliku docx .docx
207.9 kB
2021-03-22, 15:31:35
cofnij do druku na górę