Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2021-03-08

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
format pliku pdf .pdf
231 kB
2021-03-08, 21:05:59
2
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W RAMACH ART. 21 UST. 1A USTAWY O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NABÓR NR P-1/2021 OGŁOSZONY 8 MARCA 2021 R.
format pliku xlsx .xlsx
35.7 kB
2021-03-09, 13:52:12
3
Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
format pliku pdf .pdf
131.2 kB
2021-03-09, 13:50:32
4
Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
format pliku pdf .pdf
2315.1 kB
2021-03-09, 13:53:30
5
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:Projektowanie przejść dla pieszych
format pliku pdf .pdf
11920.4 kB
2021-03-09, 13:55:06
6
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
format pliku pdf .pdf
10993.2 kB
2021-03-09, 13:57:16
cofnij do druku na górę