Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Podręcznik użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

2021-03-04

Podręcznik użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

W ramach wprowadzenia nowej wersji 2.7.0 Systemu IOWISZ został on dostosowany do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021).

W celu szybszego zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami systemu stworzona została instrukcja dla użytkowników. Treść podręcznika dostępna jest w zakładce:

Dla mieszkańców/Zdrowie/IOWISZ/Instrukcje i akty prawne


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
bezpośredni link do Podręcznika użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
format pliku html .html
kB
2021-03-04, 11:38:36
cofnij do druku na górę