Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 2

2021-02-26

obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 2

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/”.

Szczecin, 26 lutego 2021 r.

AP-4.7820.226-2.2021.JR

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” – Część nr 2. Dokumentacja nr 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. Bobrowice – koniec obwodnicy m. Sławno /z w. Warszkowo/”. Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. Warszkowo/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. Słupsk Zachód/”.

 

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

 

Województwo Zachodniopomorskie:

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowiczki

dz. nr.: 232, 233, 234, 235, 237, 249, 100/3, 103/3, 103/4, 103/6, 229/1, 229/2.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Kwasowo

dz. nr.: 400, 403, 404, 227/5, 405/1, 405/10, 405/12, 405/13, 405/3, 405/5, 405/6, 405/9, 1949.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Noskowo

dz. nr.: 8, 28, 120, 121, 122, 123, 124, 202, 222, 227, 230, 231, 232, 238, 240, 242, 243, 244, 1/2, 1/5, 1/6, 11/3, 11/4, 11/6, 16, 185/1, 2/2, 229/1, 4/26, 5/5, 5/6, 6/3, 4/21, 206, 11/5.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Pomiłowo

dz. nr.: 9, 250, 1/11, 1/12, 1/9.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Sławno 3

dz. nr.: 343, 611, 653, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 681, 688, 689, 690, 691, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 733, 734, 737, 738, 739, 740, 765, 766, 767, 222/7, 227/4, 228/6, 228/9, 247/3, 684/2, 684/4, 684/6, 713/1, 713/2, 735/10, 735/2, 735/5, 735/8, 763, 682, 764, 735/9, 736, 677, 675, 692, 674.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Warszkowo

dz. nr.: 156/7, 34/3, 94/1, 92/1 35, 47, 53, 55, 61, 62, 65, 70, 101, 106, 107, 147, 153, 154, 234, 235, 236, 237, 290, 507, 511, 512, 513, 514, 516, 606, 607, 615, 616, 617, 618, 619, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 643, 644, 647, 649, 650, 651, 652, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 681, 682, 897, 913, 916, 917, 933, 934, 945, 946, 950, 1046, 1047, 1054, 1069, 1431, 102/1, 1044/2, 1045/1, 1066/1, 108/2, 109/2, 133/3, 151/1, 151/3, 151/5, 156/8, 158/1, 158/2, 159/2, 238/1, 26/21, 34/1, 34/7, 394/1, 45/3, 45/4, 45/7, 45/8, 48/1, 49/3, 54/4, 59/1, 60/3, 611/1, 613/1, 630/1, 630/2, 64/1, 640/2, 642/1, 645/1, 646/1, 647/4, 647/5, 653/1, 653/2, 655/1, 657/1, 658/1, 660/1, 660/2, 660/3, 662/1, 669/1, 669/2, 672/1, 673/1, 678/1, 68/1, 84/3, 911/1, 914/3, 94/2, 947/1, 953/1, 955/1, 96/1, 614.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Warszkówko

dz. nr.: 144/4, 144/5, 145/5, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 146/4, 146/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 148/4, 148/5, 150/11, 150/12.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Wrześnica

dz. nr.: 29/1, 29/3, 355/2, 356/3, 357/2, 357/3, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 361, 362/9, 362/11, 510/2, 510/3, 510/5, 510/7, 510/9, 510/11.

 

Województwo Pomorskie:

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice

dz. nr.: 117/4, 117/5, 117/2, 639/2, 639/1, 636/1, 636/2, 75/2, 75/1, 76, 77, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 79, 135, 67/2, 66, 65, 64/4, 64/1, 134, 113/2, 113/1, 30, 31, 133, 33/17, 32/2, 131, 112/3, 112/2, 112/1, 2, 644, 117/3.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice PGR

dz. nr.: 28/1, 29, 61, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/2, 31/2, 276/2, 252, 36/1, 9/27, 60/2, 250.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Zębowo

dz. nr.: 569/4, 570/1, 569/2, 570/2.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Reblino

dz. nr.: 53/6, 1/3, 1/2, 40/1, 32, 38/3, 38/4, 39, 65/5, 49/12, 50/1, 51/6, 51/3, 51/5, 52/1, 65/8, 65/7, 66, 60/4, 60/1, 67, 53/7, 53/4, 53/5, 54/4, 55/3, 56/5, 56/7, 123/15, 123/13, 123/2, 58/2, 70/6, 70/5, 70/8, 9/13, 49/3, 49/9, 49/10, 50/2, 51/2, 58/3, 52/2, 53/2, 54/6, 64/2, 61/2, 62/2, 63/2, 68/1, 54/5, 54/3, 55/2, 56/2, 9/12, 57/2.

 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

 

Województwo Zachodniopomorskie:

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Warszkówko

dz. nr.: 144/4, 145/6, 145/8, 145/10, 146/4, 147/6, 147/8, 148/4, 150/11.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Wrześnica

dz. nr.: 510/3, 510/11, 510/9, 29/1, 510/5, 361, 360/1, 356/2, 355/1, 350/2, 350/1, 351/4, 29/2

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Warszkowo

dz. nr.: 513, 394/1, 84/3, 1066/1, 1069, 1054, 1045/1, 934, 953/1, 950, 947/1, 946, 945, 933, 916, 917, 913, 914/3, 897, 238/1, 237, 236, 290, 159/2, 235, 234, 154, 158/2, 158/1, 153, 151/1, 151/5, 156/8, 1431, 156/2, 147, 107, 108/2, 133/3, 60/3, 61, 62, 68/1, 64/1, 65, 45/7, 45/4, 45/3, 47, 48/1, 35, 55, 34/7, 34/1, 26/21, 607, 106, 101, 96/1, 682, 613/1, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 630/1, 630/2, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640/2, 642/1, 644, 645/1, 646/1, 647, 647/4, 647/5, 649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 655/1, 606, 657/1, 658/1, 660/1, 660/2, 660/3, 662/1, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672/1, 673/1, 678/1, 681.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Pomiłowo

dz. nr.: 1/9, 1/11, 1/12, 1/13, 219, 250.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Kwasowo

dz. nr.: 1950, 405/1, 405/9, 405/3, 405/5, 405/6, 400, 404, 405/13, 405/12, 405/10, 405/3, 405/9, 1948.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Sławno 3

dz. nr.: 611,  767, 343, 765, 718, 717, 716, 715, 228/9, 713/1, 713/2, 738, 712, 737, 222/7, 669, 670, 671, 684/6, 688, 689, 690, 653, 684/2, 684/4, 730, 735/8, 734, 735/5, 735/10, 719, 720, 721.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Noskowo

dz. nr.: 124, 123, 122, 121, 120, 185/1, 28, 1/5, 1/6, 206, 229/1, 5/6, 230, 6/3, 231, 232, 8, 240, 243, 238.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowiczki

dz. nr.: 103/4, 103/3, 103/6, 249, 233, 234, 232, 229/1, 229/2.

 

Województwo Pomorskie:

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Reblino

dz. nr.: 2, 1/3, 1/2, 38/3, 40/1, 65/5, 49/12, 51/3, 51/5, 52/1, 53/7, 60/8, 54/4, 56/5, 66, 60/4, 55/3, 56/7, 70/8, 123/15, 123/13, 123/11, 70/10.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice PGR

dz. nr.: 61, 56/3, 62/2, 62/1, 60/1, 60/2, 31/2, 31/1, 6/2, 36/1, 9/27.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Zębowo

dz. nr.: 569/2, 570/1.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice

dz. nr.: 639/1, 636/1, 636/2, 135, 140, 134, 133, 131, 117/4.

 

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących i tereny linii kolejowej):

 

Województwo Zachodniopomorskie:

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Sławno 3

dz. nr.: 730, 141, 676, 680, 683.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Warszkowo

dz. nr.: 505, 517.

Powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Noskowo

dz. nr.: 202/1.

 

Województwo Pomorskie:

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice

dz. nr.: 277/13.

Powiat słupski, gmina Kobylnica, obręb Sycewice PGR

dz. nr.: 142.

 

               Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

                Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii1, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

                W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku

do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

                Przedmiotowe ograniczenia prowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej3.

 

Dane do kontaktu: adres e-mail:

jreca@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl

numer telefonu: 91-43-03-476 lub 91-43-03-470

 

 

 


[1] Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)

[3] § 13 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


cofnij do druku na górę