Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 1

2021-02-26

obwieszczenie-wszczęcie- Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk - Część 1

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. (data wpływu do ZUW: 02.02.2021 r.) Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

 

Szczecin, 26 lutego 2021 r.

AP-4.7820.225-2.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 29.01.2021 r. (data wpływu do ZUW: 02.02.2021 r.) Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk” Część nr 1 Dokumentacja 1: Odcinek 1: „Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. „Sianów Wschód”/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. „Bobrowice”/”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Karnieszewice:

dz. nr.: 204/1, 227/5, 484/53, 484/56, 484/55, 204/3, 218/1, 219/8, 219/7, 150/1, 175/23, 175/21, 175/19, 175/25, 61, 32/8, 175/17, 30/1, 27, 26, 20/1, 19/1, 219/4, 484/49, 219/6, 219/2, 175/22, 175/20, 175/18, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 227/6, 20/2, 19/2

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Sieciemin:

dz. nr.: 175/1, 174, 173, 170/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Dąbrowa:

dz. nr.: 169/3, 169/5, 168/1, 167/1, 166, 373, 112/3, 112/5, 350, 131/6, 112/12, 112/2, 347, 351/1, 138/4, 138/3

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Pękanino:

dz. nr.: 1, 16, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 106, 156, 253, 255, 258, 259, 260, 261, 272, 273, 274, 288, 291, 469/3, 470, 473, 474, 479, 484, 487, 488, 491, 500, 501, 540, 157/1, 158/1, 254/1, 254/2, 256/2, 257/1, 257/2, 260/1, 271/1, 271/2, 287/1, 287/2, 289/2, 293/2, 294/1, 304/1, 307/1, 472/2, 478/1, 489/1, 497/1, 5/10, 5/4, 65/4, 65/6, 65/8, 66/4, 66/5, 67/1, 67/3, 68/1, 69/1, 7/1, 71/1, 72/1, 74/1, 75/1, 79/2, 79/3, 79/5, 83/7, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 89/2, 91/10, 91/13, 91/4, 91/5, 91/7, 91/9, 95/3, 97/1, 97/2, 65/2, 66/3, 70/1, 83/6, 91/8, 91/6

 

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Niemica:

dz. nr.: 54, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 391, 314/1, 328/1, 408/2, 408/3, 409/1, 409/2, 411/1, 411/2, 52/1, 53/1, 65/1, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 74/1, 76/9, 77/6, 81/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Gorzyca:

dz. nr.: 269, 270, 271, 272, 273, 274, 341, 348, 450, 268/2, 276/1, 277/1, 278/3, 279/3, 279/7, 280/4, 281/5, 281/9, 282/4, 283/4, 221, 347, 281/4, 279/4, 279/5, 275

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Malechowo:

dz. nr.: 1, 2, 52, 59, 60, 62, 64, 66, 77, 79, 115, 124, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 353, 372, 386, 387, 390, 391, 394, 395, 398, 550, 109/2, 109/4, 114/1, 114/3, 116/1, 116/3, 118/1, 119/2, 120/2, 153/2, 155/1, 354/1, 364/4, 364/6, 364/7, 365/1, 366/3, 366/6, 366/5, 368/14, 368/19, 368/3, 369/1, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 374/1, 375/4, 377/4, 378/1, 379/1, 381/6, 385/1, 389/4, 393/2, 397/2, 55/1, 57/2, 58/1, 61/1, 61/2, 63/3, 63/4, 65/1, 65/2, 66/1, 72/3, 73/3, 75/1, 75/2, 80/1, 80/3, 373, 389/5, 74/1, 72/2, 75/4, 75/5, 551, 114/2, 116/2, 118/2, 118/3, 119/3, 365/2

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Malechówko:

dz. nr.: 64, 92, 1/1, 10/4, 11/5, 11/6, 11/9, 2/3, 3/4, 4/10, 4/7, 5/12, 5/13, 5/14, 5/4, 5/6, 5/7, 6/1, 65/1, 66/7, 75/4, 76/2, 8/1, 9/1, 90/1, 90/2, 91/1, 11/10, 2/4, 3/2, 4/6, 65/2, 66/8, 75/3, 4/8, 5/3, 6/2, 91/2, 11/7

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Karwice:

dz. nr.: 121, 188, 189, 432, 433, 103/3, 104/10, 104/8, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 216/2, 118/5, 118/8, 119/10, 119/8, 120/2, 128/1, 128/2, 129/5, 130/2, 131/2, 131/3, 132/3, 173/2, 185/2, 186/3, 217/3, 234/1, 234/2, 288/3, 317/2, 319/7, 325/1, 325/2, 63/6, 89/3, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/3, 98/4, 99/1, 173/1, 318, 317/1, 319/3, 288/2, 98/1, 97/1, 96/1, 95/1, 94/1, 93/1, 92/1, 91/1, 90/1, 105/1, 104/9, 104/7, 103/1, 217/1, 118/3, 103/4, 89/1, 186/2, 63/1, 132/2, 185/1, 119/9, 119/7, 120/1, 216/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Rzyszczewo:

dz. nr.: 35/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 117, 55/9, 55/2, 17/1, 17/2, 87/2, 87/1, 88/2, 131/3, 90/2, 93/1, 130/1, 130/10, 130/8, 95/1, 39/1, 18/6, 18/4, 16/61, 116, 18/5, 39/2, 93/4, 93/5, 94/4

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowice:

dz. nr.: 45, 212, 241, 258, 269, 297, 325, 225/1, 225/2, 242/2, 243/3, 243/4, 243/5, 243/6, 245/6, 245/7, 224

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowiczki:

dz. nr.: 122, 123, 124, 125/2, 141, 76, 75/11, 112/2, 112, 113, 379, 104/2, 104/1, 328, 107, 106, 105, 327, 108/1, 274, 90, 91/3, 92, 93/3, 94, 95, 96, 97, 326, 98/2, 112/3

 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

 

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Karnieszewice:

dz. nr.: 219/7,  150/1, 175/24, 175/21, 61, 175/25, 175/17, 19/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Sieciemin:

dz. nr.: 175/1, 173, 170/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, obręb Dąbrowa:

dz. nr.: 169/5, 169/3, 373, 131/6, 350, 351/1, 138/4, 349, 347,

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Pękanino:

dz. nr.: 5/4, 5/10, 479, 470, 18/4, 18/5, 469/3, 97/1, 65/4, 65/6, 65/8, 69/1, 97/2, 98, 99, 67/1, 66/4, 68/1, 71/1, 72/1, 540, 74/1, 75/1, 487, 79/5, 100, 106, 79/3, 488, 79/2, 83/7, 85/1, 86/1, 87/1, 489/1, 89/2, 89/1, 90, 91/7, 491, 94, 95/3, 83/10, 88/1, 91/9, 91/13, 91/5, 92, 96, 478/1, 156, 472/2, 157/1, 158/1, 167, 497/1, 271/1, 272, 254/1, 254/2, 255, 257/1, 258, 260, 474, 273, 274, 473, 500, 1

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Niemica:

dz. nr.: 65/1, 81/1, 53/1, 54, 324, 323, 325, 391, 321, 318, 411/1, 409/1, 409/2, 411/2, 314/1, 408/2, 408/3

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Gorzyca:

dz. nr.: 450, 280/5, 280/4, 279/7, 278/3, 277/1, 276/1, 282/4, 279/3, 341, 269, 270, 271, 272, 347

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Malechowo:

dz. nr.: 364/4, 364/6, 385/1, 353, 366/5, 366/3, 370/1, 374/1, 375/4, 378/1, 377/4, 386, 389/4, 395, 397/2, 398, 52, 55/1, 66/1, 75/1, 550, 79, 80/3, 393/2, 109/4, 114/1, 116/1, 119/2, 120/2, 123/5, 72/3, 77, 109/2, 109/3, 112, 113, 114/3, 155/1, 148, 152, 157, 158

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Malechówko:

dz. nr.: 4/10, 4/7, 5/12, 5/11, 5/7, 5/6, 5/13, 11/10, 91/1, 65/1, 66/7, 76/2, 76/4, 5/4, 11/5,

 

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Karwice:

dz. nr.: 317/2, 288/3, 97/2, 94/2, 93/2, 92/2, 91/2, 90/2, 89/4, 89/3, 186/3, 63/6, 433, 432, 185/2, 234/2, 189, 173/2, 319/7, 105/3, 105/5, 104/10, 104/8, 103/3, 217/3, 118/8, 132/3, 119/10, 119/8, 120/2, 216/2, 129/5, 130/2, 131/3

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Rzyszczewo:

dz. nr.: 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 95/1, 17/1, 90/1, 90/2, 116, 18/6, 39/1

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowice:

dz. nr.: 269, 325, 212, 258, 243/3, 245/4, 241, 226/3, 225/1, 225/2, 297, 45, 245/6, 124, 42

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno, obręb Bobrowiczki:

dz. nr.: 76, 75/11, 75/4, 75/9, 75/10, 74/2, 141, 123, 124, 274, 91/3, 93/3, 95, 96, 326, 112, 379, 104/2, 327

 

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych):

 

Woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Malechowo, obręb Niemica:

dz. nr.: 359/1, 337/1

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

                Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii1, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

                W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

                Przedmiotowe ograniczenia prowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej3.

 

Dane do kontaktu: 

adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl

numer telefonu: 91-43-03-470 lub 91-43-03-476

 

 


[1] Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)

[3] § 13 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 


cofnij do druku na górę