Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

2020-12-31

Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych MRiPS:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że wydłuża się terminy naboru wniosków w ramach programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w poniższym zakresie po to, by umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

Terminy naboru wniosków w ramach Programów: 

  1. Gmina/powiat składa wnioski na środki finansowe w ramach Programów do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do dnia 31 grudnia 2020 r. 
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do dnia 20 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosków: Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Pierwotny termin był do 5 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - link w załaczniku poniżej.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Link do strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
format pliku html .html
kB
2020-12-31, 12:44:59
cofnij do druku na górę