Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy paszportowe - Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Sprawy paszportowe: Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące paszportów oraz odpowiedzi

Za 6 miesięcy mija termin ważności mojego paszportu. Obecnie przebywam za granicą. Wniosek o paszport mogę złożyć w czasie moich krótkich wizyt w kraju. Czy składając wniosek muszę oddać stary paszport (wciąż ważny), czy odbywa się to przy odbiorze nowego?
Złożyć wniosek o wydanie paszportu oraz odebrać nowy dokument należy osobiście. W Pana przypadku może się Pan ubiegać o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności posiadanego. W chwili składania wniosku o nowy paszport musi Pan okazać posiadany, a zdać go (do anulowania) przy odbiorze nowego dokumentu. Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.

Zgubiłem paszport. Ile wyniesie opłata za wyrobienie nowego?

Osoba, która utraciła dokument paszportowy (lub której dokument uległ zniszczeniu) jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy (przy utracie w Polsce - właściwego wojewodę przy utracie za granicą - konsula). Według Ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. 143, poz. 1027, Art. 10, ust. 3) opłata za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, ulega podwyższeniu o 200%, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z winy posiadacza. Podwyższona opłata za utratę to 420 zł (bez ulg).

Jeżeli skradziono mi paszport, to ile wynosi opłata za wyrobienie nowego? Nie posiadam żadnych zniżek.
W Pana przypadku należy niezwłocznie złożyć oświadczenie o utracie w organie paszportowym (właściwy wojewoda lub konsul). Jeśli posiada Pan poświadczenie o zgłoszeniu kradzieży z Policji, to należy je dostarczyć . Określenie opłaty za wydanie nowego paszportu możliwe będzie po zgłoszeniu oświadczenia o utracie w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Jak długo trzeba czekać na paszport, począwszy od daty złożenia wniosku?
Czas oczekiwania na paszport wynosi 1 miesiąc.cofnij do druku na górę