Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie o wydanej decyzji - w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”

2020-12-08

Obwieszczenie o wydanej decyzji - w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamia się, że na wniosek z 10.04.2020 r. (uzupełnionym 19.05.2020 r.) Pana Łukasza Wojny, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 07.12.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 17/2020 w sprawie zmiany decyzji nr 8/2015 z dnia 17.12.2015r. znak: AP-1.7820.100-16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”, zmienionej decyzją nr 5/2016 z dnia 25.04.2016r. Znak AP-1.7820.109-4.2016.RŚ oraz decyzją nr 17/2016 z dnia 01.12.2016r. znak AP-1.7820.125-5.2016.RŚ w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego od km 6+400 do km14+300 pn.: „Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bobolice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

 

Szczecin, 08 grudnia 2020 r.

 

AP-4.7820.205-19.2020.MM

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamia się, że na wniosek z 10.04.2020 r. (uzupełnionym 19.05.2020 r.) Pana Łukasza Wojny, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 07.12.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 17/2020 w sprawie zmiany decyzji nr 8/2015 z dnia 17.12.2015r. znak: AP-1.7820.100-16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”, zmienionej decyzją nr 5/2016 z dnia 25.04.2016r. Znak AP-1.7820.109-4.2016.RŚ oraz decyzją nr 17/2016 z dnia 01.12.2016r. znak AP-1.7820.125-5.2016.RŚ w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego  od km 6+400 do km14+300 pn.: „Aktualizacja dokumentacji  technicznej dla zadania pn.: Budowa  obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bobolice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

 

Działki objęte inwestycją – w granicach pasa drogowego:

Powiat Koszalin, gmina m. Koszalin, obręb 0014 Koszalin

dz. nr.: 2/13

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0027 Skwierzynka

dz. nr.: 260/2, 155/1, 154/3, 154/5, 156/1, 158/1, 160/1, 162/3, 162/6, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 171/3, 171/6, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 260/3, 23/1, 21/1, 244/2, 25/3, 25/5, 26/1, 27/3, 28/1, 29/1, 30/1, 17/1, 16/1, 15/1, 31/6, 245/3, 32/1, 33/5, 33/8, 33/11, 34/5, 34/8, 34/11, 34/14, 35/3, 35/6, 36/1, 37/1, 307/3, 43/2, 44/2, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 111/1, 109/12, 255/6, 47/2, 46/2

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0127 Kędzierzyn

dz. nr: 2/1, 148/2, 1/1, 150/1, 15/9, 15/11, 15/13, 4/7, 4/10, 4/12, 4/14, 4/18, 4/16, 4/20, 14/4, 141/3, 27/2, 13/8, 12/6, 12/3, 28/18, 153/1, 28/23, 28/16, 131/4, 153/2, 31/1, 67/5, 135/1, 71, 72/1, 67/3, 67/4, 134/2, 155/10, 155/9, 69/2, 155/14, 155/12, 68/3, 66/4, 121/2, 118/1, 91/2, 94/6, 94/10, 94/8, 93/2, 117/1, 95/1, 96, 115/1, 114/1, 102/1, 101/4, 97/1, 100/1, 99/1, 98/1

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0128 Gorzebądź

dz. nr: 57/2, 56/2, 87/1, 60/2, 59/3, 59/1, 60/1, 79/1, 37/13, 37/10, 42/4, 39/33, 40/15, 40/17, 81/5, 48/12, 48/14, 51/13, 133/1, 51/5, 50/7, 51/11, 52/6, 52/4, 82/3, 18/1, 19/5, 19/6, 17/10, 18/2, 17/16, 17/7, 17/12, 16/1, 14/1, 15/1

Powiat Koszalin, gmina m. Koszalin, obręb 0034 Koszalin

dz. nr.: 300/5, 308/8

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0129 Kłos

dz. nr.: 59/1, 60/1, 61/1, 62/3, 64/4, 124/5, 64/8, 64/6, 65/3, 65/5, 66/1, 67/3

Powiat koszaliński, gmina m. Sianów, obręb 0001 Sianów 1

dz. nr.: 8/1, 9/1, 10/1, 11/3, 11/4

Powiat koszaliński, gmina m. Sianów, obręb 0002 Sianów 2

dz. nr.: 16/1, 17/1, 18/1, 22/3, 21/1, 23/1, 24/1, 27/1, 39/1, 35/1, 40/3, 54/1, 41/7, 47/1, 52/1, 53/1, 51/1, 50/1, 49/1, 48/1, 44/1, 45/1, 46

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0028 Skibno:

dz. nr.: 194/1, 196/4, 197/7

 

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0027 Skwierzynka

dz. nr.: 14, 32/2, 307/5, 260/5

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0127 Kędzierzyn

dz. nr: 28/12

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0128 Gorzebądź

dz. nr: 51/12

Powiat koszaliński, gmina Sianów – obszar wiejski, obręb 0129 Kłos

dz. nr.: 124/6, 124/7

Powiat koszaliński, gmina m. Sianów, obręb 0002 Sianów 2

dz. nr.: 50/3

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii1, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

                W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii2 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

                Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej3.

Dane do kontaktu:  numer telefonu: 91 43 03 476 lub 91 43 03 470

adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 11 grudnia 2020 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 1Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

 2Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)

  3§ 13 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


cofnij do druku na górę