Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

2020-12-04

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - link do strony w załączniku


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Link do strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
format pliku html .html
kB
2020-12-04, 13:50:30
cofnij do druku na górę