Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Współpraca transgraniczna w ratownictwie medycznym - Pilotażowe Porozumienie o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, w obszarze przygranicznym obejmującym województwo zachodniopomorskie i powiat Vorpommern–Greifswald

2020-12-03

Pilotażowe Porozumienie o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, w obszarze przygranicznym obejmującym województwo zachodniopomorskie i powiat Vorpommern–Greifswald

 

Realizując zapisy artykułu 12 „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, zwanego dalej Traktatem, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r., mając na celu m.in. stworzenie podstaw dla pogłębiania współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, strony ww. Traktatu podpisały w dniu 21 grudnia 2011 r. w Warszawie „Umowę ramową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym”, której celem jest zapewnienie na obszarze przygranicznym możliwie jak najlepszej opieki w zakresie ratownictwa medycznego wszystkim osobom, które stale lub czasowo przebywają na tym obszarze.

  W związku z powyższym na podstawie art. 4 ww. Umowy wojewoda zachodniopomorski wraz ze Stroną niemiecką, w drodze wieloletniej współpracy, opracował projekt „Pilotażowego  Porozumienia o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, w obszarze przygranicznym obejmującym województwo zachodniopomorskie i powiat Vorpommern–Greifswald”.

 W dniu 29 września 2020 r. w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nastąpiło uroczyste podpisanie przedmiotowego Pilotażowego Porozumienia, które wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania.


cofnij do druku na górę