Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Ponad 700 łóżek dla pacjentów z COVID-19 na Pomorzu Zachodnim

2020-10-07

Ponad 700 łóżek dla pacjentów z COVID-19 na Pomorzu Zachodnim

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zdecydował dziś o podwojeniu łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem COVID-19. Powołany został również zespół pod przewodnictwem konsultanta ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego, który ma za zadanie koordynowanie działań związanych obsadą kadry medycznej w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.

Decyzje wojewody zakładają podwojenie liczby łóżek w szpitalach I i II poziomu.

W każdym szpitalu I poziomu (czyli takim, do którego mogą trafiać pacjenci z podejrzeniem COVID-19), poleceniem wojewody liczba łóżek zwiększy się z dwóch do czterech, poza SPSK1, w którym będzie 10 miejsc).

Te szpitale to:

·         Samodzielny Publiczny Specjal. Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”,

·         SPSK 1 w Szczecinie

·         SPSK 2 w Szczecinie

·         Szpital w Gryficach

·         MSWiA w Koszalinie

·         Szpital Rejonowy w Nowogardzie

·         Szpital w Choszcznie

·         Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne Szczecin

·         Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

·         Szpital Powiatowy w Sławnie

·         Szpital Powiatowy w Pyrzycach

·         Szpital MSWiA Szczecin

·         Szpital w Stargardzie

·         Regionalny Szpital w Kołobrzegu

·         Szpital Wojskowy 109 w Szczecinie

Dodatkowo wojewoda wydał także rekomendacje dotyczące podwojenia liczby łóżek covidowych z (2 do 4) w szpitalach innych, niż Samodzielne Publiczne  Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Są to:

·         Szpital w Dębnie

·         Szpital w Barlinku

·         Szpital w Drawsku Pomorskim

·         Szpital w Połczynie Zdroju

·         Szpital w Kamieniu Pomorskim

·         Szpital w Goleniowie

·         Szpital w Szczecinku

·         Szpital w Białogardzie

·         Szpital w Gryfinie

·         Szpital w Świnoujściu

Zgodnie z dzisiejszą decyzją wojewody Szpital Wojskowy w Wałczu zostanie szpitalem II poziomu -   liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem wzrośnie tam do 20. Polecenie podwojenia liczby łóżek wojewoda wydał również dwóm szpitalom II poziomu, czyli Szpitalowi Wojewódzkiemu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie (zwiększenie ze 141 do 282 łóżek) oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie (z 14 do 28).

Oprócz tego dwa szpitale wojewódzkie: przy ul Arkońskiej i w Zdrojach w Szczecinie realizują również specjalistyczne świadczenia medyczne dla pacjentów koronawirusowych w dodatkowych zakresach zgodnie z decyzjami wojewody.  Wojewoda podjął dziś decyzję o zwiększeniu także tej liczby łóżek z następujących zakresów:

·          - w szpitalu przy ul Arkońskiej – do 227 łóżek dla pacjentów z COVID-19, wymagających specjalistycznego leczenia w zakresach: neurologicznym, kardiologicznym, chirurgii ogólnej, chirurgia naczyniowa i neurochirurgia oraz w stacji dializ – NFZ finansuje te świadczenia wg liczby łóżek w rejestrze RPWDL (rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą)

·         - w szpitalu w Zdrojach – do 50  łóżek dla pacjentek z COVID-19 na oddziale położniczym i ginekologicznym - NFZ finansuje te świadczenia wg liczby łóżek w rejestrze RPWDL.

Łącznie ilość łóżek z zakresu - 277. Do tej puli zostają przypisani pacjenci z potwierdzonym koronawirusem, wymagający jednocześnie wysokospecjalistycznego leczenia z powodu innych schorzeń.

Łączna ilość łóżek na terenie województwa zachodniopomorskiego dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i potwierdzonym COVID-19 po decyzjach wojewody to 106 łóżek w szpitalach I poziomu oraz 607 łóżek w szpitalach II poziomu oraz w zakresie specjalistycznym. W sumie 713 łóżek.

- Podwojenie liczby łóżek covid-owych to odpowiedź na zaobserwowaną od początków października zwiększoną liczbę zachorowań na koronawirusa w województwie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. – zwiększona liczba miejsc - łóżek w szpitalach II poziomu będzie wymagać z czasem również odpowiedniej ilości kadry medycznej, dlatego w najbliższych dniach Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, jeśli zajdzie taka potrzeba epidemiczna, będzie podejmował decyzję o kierowaniu dodatkowego personelu medycznego do miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym koronawirusem.

W skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołano nowe osoby, które pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. chorób zakaźnych prof. Miłosza Parczewskiego, będą wypracowywać nowe plany reorganizacji kadr medycznych w związku ze  zwiększaniem się liczby osób chorych na koronawirusa. Powołane osoby to:

·         Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska,

·         Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie lek. Katarzyna Krystosik-Łasecka,

·         Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych dr n. zdr. Gabriela Hofman,

·         Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Bożena Wojcikiewicz,

·         Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz,

·         Konsultant Wojewódzki (w trakcie procedury powołania, z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej kadencji) w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego dr n. zdr. Maria Smalec,

·         Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii mgr Bożenna Leśniak,

·  Członek Zarządu Krajowego, Przewodniczącaca Regionu Zachodniopomorskiego Ogoólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (ZR OZZPIP), Przewodnicząca Miedzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPIP (MOZ OZZPIP ), Przewodnicząca Zespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) Bogusława Reszko-Szydłowska.

  


cofnij do druku na górę