Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program asystent na rok 2020

2020-07-14

Program asystent na rok 2020

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca 2020 r. ogłosił Program asystent na rok 2020, dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2020

 

Jednocześnie  informujemy, iż w najbliższym czasie w aplikacji CAS zostanie zamieszczone jednorazowe sprawozdanie, w którym gminy będą proszone o zaktualizowanie lub potwierdzenie stanu zatrudnienia asystentów rodziny na dzień 19 czerwca 2020 r.  Sprawozdanie w Centralnej Aplikacji Statystycznej należy przekazać do wojewody w terminie do dnia 20 lipca 2020 r

 


cofnij do druku na górę