Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - - Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

2020-05-21

Komunikat ws. wznowienia Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.) z początkiem czerwca 2020 r. zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W pierwszej kolejności odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020 r. Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), wyraził zgodę, na podstawie art. 16rc ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES, w tym w następujących dziedzinach:

 1. audiologia i foniatria;
 2. chirurgia klatki piersiowej;
 3. chirurgia plastyczna;
 4. epidemiologia;
 5. farmakologia kliniczna;
 6. genetyka kliniczna;
 7. immunologia kliniczna;
 8. kardiologia dziecięca;
 9. medycyna morska i tropikalna;
 10. medycyna nuklearna;
 11. medycyna sądowa;
 12. medycyna sportowa;
 13. mikrobiologia lekarska;
 14. nefrologia dziecięca;
 15. neurologia dziecięca;
 16. neuropatologia;
 17. onkologia i hematologia dziecięca;
 18. otorynolaryngologia dziecięca;
 19. pediatria metaboliczna;
 20. perinatologia;
 21. seksuologia;
 22. toksykologia kliniczna;
 23. transfuzjologia kliniczna;
 24. urologia dziecięca;
 25. zdrowie publiczne.

Przeprowadzane będą także egzaminy pisemne w pozostałych dziedzinach medycyny, które zostały odwołane w marcu br.

Jednocześnie, ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi Ministrowi Zdrowia podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po wejściu w życie projektowanych przepisów, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków zespołów egzaminacyjnych, jak również personelu administracyjnego wspierającego przebieg egzaminów.

Konkretne terminy poszczególnych egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane przez Dyrektora CEM, zgodnie z art. 16 rb ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
link do strony Ministerstwa Zdrowia - treść komunikatu
format pliku html .html
kB
2020-05-21, 14:22:11
cofnij do druku na górę