Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok

2020-04-30

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok

- Tradycyjnie, już po raz trzeci wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową publikujemy zestawienie na temat sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2019, które pokazują jak poszczególne samorządy zarządzają finansami – informuje wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

okładka publikacji - informacja finansowa jst za 2019 rok

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych podzielonych na dwie grupy;

- 3 stymulanty:

 

- 3 destymulanty:

 

Publikacja, pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2019 r. znajdowały się wszystkie zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2019 roku względem roku 2018. Otrzymane wyniki są posortowane począwszy od jednostek o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera - jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.

W porównaniu z rokiem 2018 w większości samorządów wrósł poziom wykonanych dochodów własnych oraz wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota zadłużenia utrzymała się na zbliżonym poziomie, za wyjątkiem miast na prawach powiatu, w przypadku których znacząco wzrosła. Zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni roku 2019 odnotowała spadek wskaźnika bezrobocia.

- Zdecydowane działania wojewody zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, m.in. środki nadzorcze przewidziane ustawą o samorządzie gminnym doprowadziły do tego, że zadłużenie gmin nie przekracza wskaźników, które wynikają z ustawy o finansach publicznych – mówi prezes RIO w Szczecinie Bogusław Staszewski. - Samorządy przestały też korzystać z pożyczek w instytucjach parabankowych.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2019 rok
format pliku pdf .pdf
711.9 kB
2020-04-30, 11:49:19


Galeria zdjęć:

wojewoda i prezes RIO podpisują porozumienie
19 listopada 2018 - podpisanie porozumienia pomiędzy wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hincem, a prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Bogusławem Staszewskim
9223.9 kB
6000 x 4000 pix
wojewoda i prezes RIO prezentują informację finansową JST
prezentacja pierwszej informacji finansowej
715.4 kB
1280 x 853 pix
cofnij do druku na górę