Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie-decyzja-Baltic Pipe-RUROCIĄG PODMORSKI -CZĘŚĆ PL-odc. lądowy-pierwszy suchy spaw- ZZ Niechorze-Pogorzelica .pdf

2020-04-07

obwieszczenie-decyzja-Baltic Pipe-RUROCIĄG PODMORSKI -CZĘŚĆ PL-odc. lądowy-pierwszy suchy spaw- ZZ Niechorze-Pogorzelica .pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Pana Rafała Przybyłkiewicza, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 02.04.2020 r. wydał decyzję nr 11/2020 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „RUROCIĄG PODMORSKI BALTIC PIPE – CZĘŚĆ POLSKA w zakresie: odcinek lądowy – pierwszy suchy spaw – zespół zaporowy Niechorze – Pogorzelica”


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
obwieszczenie-decyzja-Baltic Pipe-RUROCIĄG PODMORSKI -CZĘŚĆ PL-odc. lądowy-pierwszy suchy spaw- ZZ Niechorze-Pogorzelica
format pliku pdf .pdf
404.5 kB
2020-04-07, 12:38:47
cofnij do druku na górę