Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Komunikat wojewody w sprawie przesunięcia terminu głosowań

2020-03-31

Komunikat wojewody w sprawie przesunięcia terminu głosowań

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających w gminach Chociwel i Cedynia.

budynek ZUW z oddali

25 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz obowiązuję do 11 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli 19 kwietnia 2020 r.


cofnij do druku na górę