Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

2020-03-20

Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że 12.03.2020 r. Pan Minister Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - linki do strony w załącznikach.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
format pliku html .html
kB
2020-03-20, 10:35:18
2
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020
format pliku html .html
kB
2020-03-20, 10:35:49
cofnij do druku na górę