Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Pozwolenie w ramach Baltic Pipe

2020-03-19

Pozwolenie w ramach Baltic Pipe

Gazociąg lądowy DN 1000 od Terminala Konarzewo do węzła Płoty uzyskał pozwolenie na budowę. Wojewoda Tomasz Hinc podpisał decyzję umożliwiającą rozpoczęcie realizacji kolejnej inwestycji do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe.

mapa z przebiegiem inwestycji

Wniosek o pozwolenie na budowę gazociągu, linii telemetrycznej światłowodowej oraz zespołu zaporowo upustowego DN1000 „Wilczkowo” wraz z drogą dojazdową i linią elektroenergetyczną został złożony 20 lutego br. w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

- Pozwolenie obejmuje II etap lądowej części inwestycji umożliwiającej obsługę gazociągu stanowiącego połączenie polskiego i duńskiego systemu przesyłowego – mówi wojewoda Tomasz Hinc.


cofnij do druku na górę