Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV - Decyzje i polecenia wydane na podstawie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

Decyzje i polecenia wydane na podstawie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem


Zobacz również artykuły:

1
Decyzje wojewody zachodniopomorskiego - instalacje tlenu medycznego
2
Decyzje wojewody zachodniopomorskiego - szczepienia

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Rozporządzenia Rady Ministrów i ministerstw
format pliku html .html
kB
2020-10-14, 13:05:00
2
instrukcja - placówki zapewniające schronienie
format pliku pdf .pdf
96.1 kB
2020-03-17, 14:03:08
3
instrukcja - wsparcie osób przebywających w DPS
format pliku pdf .pdf
85.5 kB
2020-03-17, 14:03:43
4
Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego z 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego
format pliku pdf .pdf
172.8 kB
2020-04-06, 14:07:04
5
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - JST, jednostki pomocy społecznej - zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia
format pliku pdf .pdf
77.6 kB
2020-04-06, 14:06:40
6
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - PKP SA - pomiar temperatury
format pliku pdf .pdf
46.9 kB
2020-04-07, 12:03:40
7
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - PKP PLK - pomiar temperatury
format pliku pdf .pdf
47.9 kB
2020-04-07, 12:03:05
8
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - zawieszenie działalności placówek wsparcia, CIS, KIS, dziennych domów i klubów seniora, ŚDS, WTZ
format pliku pdf .pdf
58.6 kB
2020-04-07, 12:05:59
9
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - pomoc osobom wymagającym wsparcia
format pliku pdf .pdf
80.9 kB
2020-04-06, 14:04:24
10
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - pomoc osobom bezdomnym
format pliku pdf .pdf
75 kB
2020-04-06, 14:02:08
11
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - Politechnika Koszalińska - udostępnienie Domu Studenckiego nr 2
format pliku pdf .pdf
57.9 kB
2020-04-06, 14:01:11
12
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - Uniwersytet Szczeciński - udostępnienie Domu Studenckiego nr 3
format pliku pdf .pdf
58.2 kB
2020-04-06, 13:59:01
13
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - ZUT w Szczecinie - udostępnienie Domu Studenckiego nr 5
format pliku pdf .pdf
58 kB
2020-04-06, 13:59:17
14
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 15 marca 2020 - przekształcenie SPWSZ przy ul. Arkońskiej w szpital zakaźny
format pliku pdf .pdf
53.2 kB
2020-04-06, 13:56:45
15
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 18 marca 2020 - wojewódzkie i powiatowy: zespoły orzekania o niepełnosprawności
format pliku pdf .pdf
431 kB
2020-04-06, 13:55:42
16
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2020 - współpraca gmin ze starostami w zakresie przygotowania miejsc kwarantanny
format pliku pdf .pdf
47.3 kB
2020-04-07, 11:09:26
17
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 20 marca - SW w Koszalinie - przyjmowanie pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych
format pliku pdf .pdf
174 kB
2020-04-06, 14:10:30
18
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca 2020 - szpitale - wykaz personelu medycznego
format pliku pdf .pdf
47.4 kB
2020-04-07, 11:18:35
19
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca - starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie - stały dyżur
format pliku pdf .pdf
55.7 kB
2020-04-07, 10:54:50
20
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca 2020 - szpitale - zestawienie potrzeb
format pliku pdf .pdf
49.4 kB
2020-04-07, 11:22:01
21
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 25 marca 2020 - zawieszenie działalności żłobków i klubów dziecięcych
format pliku pdf .pdf
261 kB
2020-04-06, 13:54:50
22
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 26 marca 2020 - starosta policki - uruchomienie kolejnych miejsc kwarantanny
format pliku pdf .pdf
289.3 kB
2020-04-07, 10:51:11
23
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2020 - Lasy Państwowe i Łowczy Okręgowi - odstrzał sanitarny i redukcyjny
format pliku pdf .pdf
270 kB
2020-04-06, 13:51:57
24
Uchylenie polecenia wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2020 - Lasy Państwowe i Łowczy Okręgowi - odstrzał sanitarny i redukcyjny
format pliku pdf .pdf
343.4 kB
2020-04-14, 09:06:02
25
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - straże miejskie i gminne - współpraca z policją
format pliku pdf .pdf
456.7 kB
2020-04-06, 13:50:05
26
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - powiatowe urzędy pracy - zapewnienie nieprzerwanej pracy
format pliku pdf .pdf
348.5 kB
2020-04-06, 13:48:18
27
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - Wojewódzki Urząd Pracy - zapewnienie nieprzerwanej pracy
format pliku pdf .pdf
349.9 kB
2020-04-06, 13:48:30
28
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 3 kwietnia 2020 - zawieszenie działalności dziennych opiekunów
format pliku pdf .pdf
334.7 kB
2020-04-06, 13:35:25
29
Polecenie wojewody z 3 kwietnia 2020 - starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, WSSE wdrożenie procedury kwarantanny
format pliku pdf .pdf
303.3 kB
2020-04-07, 10:47:31
30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
format pliku pdf .pdf
319.9 kB
2020-04-06, 13:22:50
31
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 6 kwietnia 2020 dla SPZOZ - mierzenie temperatury, organizacja Izb Przyjęć i SOR
format pliku pdf .pdf
290 kB
2020-04-14, 11:42:13
32
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 - wsparcie DPS
format pliku pdf .pdf
62.7 kB
2020-04-10, 18:00:53
33
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 kwietnia 2020 - Szpitale zakaźne - pomiar temperatury, organizacja Izby Przyjęć i SOR
format pliku pdf .pdf
186.4 kB
2020-04-14, 13:22:14
34
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 kwietnia 2020 - DPS, placówki wsparcia dziennego, ŚDS, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
format pliku pdf .pdf
329.7 kB
2020-04-24, 15:28:25
35
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 24 kwietnia 2020 - ŚDS, placówki Senior+, placówki wsparcia dziennego, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
format pliku pdf .pdf
179.7 kB
2020-04-24, 15:28:03
36
Polecenie wojewody zachodniopomroskiego z 29 kwietnia 2020 - odwołanie z obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
1232.4 kB
2020-05-29, 17:51:34
37
Polecenie wojewody zachodniopomroskiego z 29 kwietnia 2020 - zwolnienie z obowiązku funkcjonowania SPWSZ Arkońska w Szczecinie jako jednoimiennego szpitala zakaźnego
format pliku pdf .pdf
393.4 kB
2020-05-29, 17:51:46
38
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2020 - DPS, placówki wsparcia dziennego, ŚDS, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
format pliku pdf .pdf
932.6 kB
2020-05-08, 13:06:38
39
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 4 czerwca 2020_zawieszenie działalności Dziennych Domów Pomocy_Szczecin
format pliku pdf .pdf
455.5 kB
2020-10-19, 09:37:54
40
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 czerwca 2020_SPWSZ Arkońska
format pliku pdf .pdf
234.4 kB
2020-10-19, 09:37:46
41
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 czerwca 2020_SPWSZ Szczecin Arkońska
format pliku pdf .pdf
285.1 kB
2020-10-19, 10:09:14
42
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 czerwca 2020_uchylenie polecenia_straże gminne i miejskie
format pliku pdf .pdf
138.1 kB
2020-06-29, 08:37:54
43
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 czerwca 2020_uruchomienie obiektu kwarantanny zbiorowej_ZSP Kamień Pomorski
format pliku pdf .pdf
108.4 kB
2020-10-19, 09:38:06
44
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 sierpnia 2020_SW Koszalin
format pliku pdf .pdf
167.3 kB
2020-10-19, 10:09:31
45
Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego z 6 sierpnia 2020 wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transporu...
format pliku pdf .pdf
1160 kB
2020-10-19, 11:36:42
46
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 sierpnia 2020 - uruchomienie łóżek dla pacjentów z COVID-19 w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu
format pliku pdf .pdf
209.8 kB
2020-08-25, 08:24:36
47
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 sierpnia 2020_107 SW w Wałczu_wyznaczenie łóżek COVID-19
format pliku pdf .pdf
209.8 kB
2020-10-16, 15:45:16
48
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 września 2020 SPSZOP Zdroje Szczecin
format pliku pdf .pdf
187.6 kB
2020-10-19, 10:10:38
49
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 września 2020 SPSK nr 1 Szczecin
format pliku pdf .pdf
170.5 kB
2020-10-19, 10:10:46
50
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września 2020 r. zmieniająca dot. Szpitala Wojskowego w Wałczu - I poziom
format pliku pdf .pdf
225.5 kB
2020-10-16, 14:39:42
51
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września 2020 r. zmieniająca dot. Szpital ZDROJE w Szczecinie - I i II poziom
format pliku pdf .pdf
275.7 kB
2020-10-16, 14:40:21
52
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września 2020 r. zmieniająca decyzję dot. szpitala SPSK Nr 1 - I poziom
format pliku pdf .pdf
256.8 kB
2020-10-16, 14:40:35
53
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września zmieniająca decyzję dot. szpitala w Szczecinie na Arkońskiej - II poziom
format pliku pdf .pdf
278.8 kB
2020-10-16, 14:40:43
54
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września zmieniająca decyzję dot. szpitali z I poziomu
format pliku pdf .pdf
320.5 kB
2020-10-16, 14:41:06
55
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września - polecenie dot. wypracowania planu reagowania - trzy szpitale z oddz. zakaźnymi
format pliku pdf .pdf
254.6 kB
2020-10-16, 15:05:35
56
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 4 września 2020 r_dot. wygaszenia działalności obiektu przeznaczonego na kwarantannę zbiorową w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym ARKA w Jarosławcu
format pliku pdf .pdf
519 kB
2020-10-16, 15:37:25
57
decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 września zmieniająca decyzję dot. Szpitala w Koszalinie - II poziom
format pliku pdf .pdf
237.4 kB
2020-10-16, 14:41:00
58
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 30 września 2020_SPWSZ Szczecin
format pliku pdf .pdf
1401.4 kB
2020-10-16, 15:16:27
59
Zarządzenie nr 277 wojewody zachodniopomorskiego z 12.10.2020_w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
format pliku pdf .pdf
1374.7 kB
2020-10-12, 14:02:00
60
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 października 2020_SWPSZ Arkońska w Szczecinie - decyzja zmieniająca
format pliku pdf .pdf
616.7 kB
2020-10-16, 15:04:25
61
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 października 2020_SW w Koszalinie - decyzja zmieniająca
format pliku pdf .pdf
603.8 kB
2020-10-16, 15:08:56
62
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 9 października 2020_Szpital Wojskowy w Wałczu
format pliku pdf .pdf
246.2 kB
2020-10-16, 15:09:03
63
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 października 2020 - straże miejskie i gminne - współpraca z policją
format pliku pdf .pdf
104.2 kB
2020-10-14, 10:21:31
64
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 października 2020_SPWSZ w Szczecinie_282 łóżka Covid-19
format pliku pdf .pdf
1605 kB
2020-10-16, 14:38:38
65
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 października 2020_SW w Koszalinie_28 łóżek Covid-19
format pliku pdf .pdf
1127.5 kB
2020-10-16, 14:39:16
66
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 października 2020_107 SWzPSPZOZ w Wałczu_20 łóżek Covid-19
format pliku pdf .pdf
683.2 kB
2020-10-16, 14:39:27
67
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 października 2020_SPSK1 w Szczecinie_łożka intensywnej terapii Covid-19
format pliku pdf .pdf
198.1 kB
2020-10-19, 07:53:53
68
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 października 2020_SPSK2 w Szczecinie_łożka intensywnej terapii Covid-19
format pliku pdf .pdf
183.4 kB
2020-10-19, 07:54:14
69
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 października 2020_107 SW w Wałczu_zmiana liczby łóżek COVID-19
format pliku pdf .pdf
198.1 kB
2020-10-19, 14:28:34
70
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 października 2020_Szpital SPZOZ w Choszcznie - utworzenie łóżek COVID-19
format pliku pdf .pdf
178.2 kB
2020-10-19, 17:17:27
71
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 października 2020_SPSK nr 1 w Szczecinie - utworzenie łóżek COVID-19
format pliku pdf .pdf
182.1 kB
2020-10-19, 17:17:32
72
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 października 2020_SPWSZ w Szczecinie Arkońska - zmiana liczby łóżek COVID-19
format pliku pdf .pdf
298.9 kB
2020-10-19, 17:17:35
73
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
585.9 kB
2020-10-21, 17:25:12
74
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
592.9 kB
2020-10-21, 17:25:30
75
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
578.4 kB
2020-10-21, 17:25:45
76
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
575.3 kB
2020-10-21, 17:26:22
77
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
594.1 kB
2020-10-21, 17:26:36
78
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
565.9 kB
2020-10-21, 17:26:49
79
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
596.2 kB
2020-10-21, 17:27:03
80
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 października 2020 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
705.8 kB
2020-10-21, 17:27:20
81
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 października 2020 - Szpital 109 SW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
200.5 kB
2020-10-23, 09:31:41
82
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 października 2020 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
178.6 kB
2020-10-23, 09:54:48
83
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 października 2020_SW w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
211.3 kB
2020-10-23, 20:04:05
84
Decyzja ministra zdrowia z 23 października 2020_Szpital w Drawsku Pomorskim
format pliku pdf .pdf
137.7 kB
2020-10-28, 14:39:58
85
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 października 2020_Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
188.4 kB
2020-10-23, 20:04:24
86
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 23 października 2020 - placówki Senior+, placówki wsparcia dziennego, ŚDS, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
format pliku pdf .pdf
575.3 kB
2020-10-23, 20:58:30
87
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 23 października 2020 - Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej - zawieszenie działalności
format pliku pdf .pdf
57.5 kB
2020-10-23, 20:59:55
88
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 października 2020 - SPSK1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
647.1 kB
2020-10-24, 17:56:27
89
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 października 2020 - SPSK2 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
184.5 kB
2020-10-26, 15:20:02
90
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 października 2020 - Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
181.1 kB
2020-10-26, 15:20:13
91
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 października 2020 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
184.2 kB
2020-10-26, 15:20:25
92
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 października 2020 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
182.8 kB
2020-10-26, 15:20:38
93
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 października 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
189.9 kB
2020-10-26, 15:20:49
94
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 października 2020 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
188.6 kB
2020-10-27, 14:50:53
95
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 października 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
190.1 kB
2020-10-27, 14:51:05
96
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 października 2020 - Szpital w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
193.7 kB
2020-10-27, 14:51:20
97
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 października 2020 - Szpital Zdroje
format pliku pdf .pdf
183.8 kB
2020-10-27, 14:51:30
98
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 28 października 2020 - SPSK1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
187.3 kB
2020-10-28, 14:57:31
99
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 28 października 2020 - Regionalny Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
170.2 kB
2020-10-28, 14:57:45
100
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 30 października 2020 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
198.3 kB
2020-10-30, 15:07:38
101
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020 - utworzenie izolatorium w Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
632.5 kB
2020-11-02, 15:13:54
102
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
173.4 kB
2020-11-02, 16:15:44
103
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020 - Szpital w Gryfinie
format pliku pdf .pdf
175.2 kB
2020-11-02, 16:16:30
104
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020 - Szpital w Dębnie
format pliku pdf .pdf
182.8 kB
2020-11-02, 16:16:48
105
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020 - utworzenie izolatorium w Sanatorium w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
652.4 kB
2020-11-03, 15:03:14
106
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
191 kB
2020-11-03, 17:07:31
107
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w SPSK nr 2 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
194.5 kB
2020-11-03, 17:07:50
108
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
180.4 kB
2020-11-03, 17:08:05
109
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
193.5 kB
2020-11-03, 17:08:58
110
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - SW w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
205.5 kB
2020-11-03, 17:09:09
111
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - SPWSZ Arkońska w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
301.9 kB
2020-11-03, 17:09:21
112
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
194 kB
2020-11-03, 17:23:39
113
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 listopada 2020 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
190.6 kB
2020-11-03, 17:24:24
114
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 listopada 2020_udostępnienie obiektu - szpital tymczasowy - Netto Arena
format pliku pdf .pdf
553.4 kB
2020-11-06, 09:11:45
115
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 4 listopada 2020 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
200.4 kB
2020-11-04, 14:51:24
116
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 4 listopada 2020 - SPSK 2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
218.8 kB
2020-11-04, 14:52:07
117
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 listopada 2020 - SPWSZ Arkońska w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
292.2 kB
2020-11-05, 14:42:10
118
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 listopada 2020 - Szpital w Dębnie
format pliku pdf .pdf
674.3 kB
2020-11-05, 17:14:36
119
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 listopada 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
671.4 kB
2020-11-05, 17:14:50
120
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 listopada 2020 - SPSK1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
284.7 kB
2020-11-06, 08:13:46
121
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 listopada 2020 - SPSK2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
815 kB
2020-11-06, 09:11:57
122
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - SW w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
231.7 kB
2020-11-06, 15:06:35
123
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital w Choszcznie
format pliku pdf .pdf
187.6 kB
2020-11-06, 15:08:46
124
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
192.3 kB
2020-11-06, 15:09:22
125
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
200.3 kB
2020-11-06, 18:11:32
126
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital w Szczecinie Zdrojach
format pliku pdf .pdf
208 kB
2020-11-06, 18:12:05
127
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
207.1 kB
2020-11-06, 18:13:19
128
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - SPSK nr1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
266.9 kB
2020-11-06, 18:13:59
129
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
format pliku pdf .pdf
662.6 kB
2020-11-06, 18:22:00
130
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 listopada 2020 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
668.8 kB
2020-11-09, 08:57:32
131
Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego za 6 listopada 2020 - wygaszenie miejsc kwarantanny w Centrum Kultury w Krajniku Górnym - Gryfino
format pliku pdf .pdf
86.7 kB
2020-11-09, 12:53:50
132
Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego za 6 listopada 2020 - wygaszenie miejsc kwarantanny w Hotelu Dobosz w Policach
format pliku pdf .pdf
87 kB
2020-11-09, 12:54:53
133
Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego za 6 listopada 2020 - wygaszenie miejsc kwarantanny w Uzdrowisku ORW Podczele w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
86.7 kB
2020-11-09, 12:59:16
134
Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego za 6 listopada 2020 - wygaszenie miejsc kwarantanny w Domu Wczasów Dziecięcych w Wisełce
format pliku pdf .pdf
88.2 kB
2020-11-09, 13:00:57
135
Decyzja ministra zdrowia z 9 listopada 2020 - Szpital w Drawsku Pomorskim
format pliku pdf .pdf
148 kB
2020-11-10, 14:45:28
136
Decyzja ministra zdrowia z 12 listopada 2020 - Szpital w Kamieniu Pomorskim
format pliku pdf .pdf
291.9 kB
2020-11-13, 12:51:29
137
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 listopada 2020 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
633.5 kB
2020-11-16, 19:21:24
138
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 listopada 2020 - SPWSZ Arkońska w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
1183.3 kB
2020-11-16, 19:22:32
139
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 listopada 2020 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
638.8 kB
2020-11-16, 19:23:09
140
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 listopada 2020 - Areszt Śledczy w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
181.7 kB
2020-11-17, 14:58:16
141
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 listopada 2020 - SPSK1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
188.5 kB
2020-11-17, 14:58:28
142
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 20 listopada 2020 - SPSK2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
185.3 kB
2020-11-20, 21:07:32
143
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 listopada 2020 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
219.3 kB
2020-11-23, 14:37:41
144
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 listopada 2020 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
215.2 kB
2020-11-23, 14:37:53
145
Decyzja ministra zdrowia z 23 listopada 2020 - Regionalne Centrum Nefrologii w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
117.6 kB
2020-11-25, 17:05:04
146
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 1 grudnia 2020 - Szpital w Choszcznie
format pliku pdf .pdf
737.3 kB
2020-12-02, 08:17:58
147
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 1 grudnia 2020 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
725.9 kB
2020-12-02, 08:18:08
148
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 1 grudnia 2020 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
741.8 kB
2020-12-02, 08:18:20
149
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 1 grudnia 2020 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
730.1 kB
2020-12-02, 08:29:18
150
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 grudnia 2020 - Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
190.2 kB
2020-12-02, 15:12:33
151
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 grudnia 2020 ws. wygaszenia kwarantanny w hotelu Jantar w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
548.5 kB
2020-12-03, 13:34:48
152
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 9 grudnia 2020 - likwidacja izolatorium w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
109.3 kB
2020-12-10, 12:13:21
153
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 grudnia 2020 - izolatorium w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
109.9 kB
2020-12-11, 11:12:12
154
Decyzja ministra zdrowia z 9 grudnia 2020 - szpital w Kamieniu Pomorskim
format pliku pdf .pdf
148.7 kB
2020-12-14, 08:30:04
155
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 grudnia 2020 - SPSK2 PUM w Szczecinie - szpital tymczasowy
format pliku pdf .pdf
259.2 kB
2020-12-16, 14:49:00
156
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 grudnia 2020_SPSK2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
285.6 kB
2020-12-16, 14:49:22
157
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 grudnia 2020 - SPSK1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
232.7 kB
2020-12-16, 14:49:36
158
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 grudnia 2020 - SW w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
303 kB
2020-12-21, 14:30:19
159
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 grudnia 2020 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
273.8 kB
2020-12-21, 14:30:30
160
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 30 grudnia 2020 - SPWSZ Arkońska w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
306.5 kB
2020-12-30, 20:54:27
161
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 - Szpital w Barlinku
format pliku pdf .pdf
180 kB
2021-01-01, 21:01:48
162
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
198.5 kB
2021-01-01, 21:02:07
163
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 - Szpital MSWiA w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
190.4 kB
2021-01-01, 21:02:26
164
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2020 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
189.8 kB
2021-01-01, 21:02:41
165
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 1 stycznia 2021_WSPR w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
123.8 kB
2021-01-05, 15:24:35
166
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 stycznia 2021 - SPSK2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
801.9 kB
2021-01-20, 09:13:23
167
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 stycznia 2021 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
218.6 kB
2021-01-20, 09:13:35
168
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 stycznia 2021 - 109 SW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
238.8 kB
2021-01-23, 09:09:29
169
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 stycznia 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
248.2 kB
2021-01-23, 09:09:48
170
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 stycznia 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
296 kB
2021-02-25, 08:48:39
171
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 25 stycznia 2021 - SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
317.7 kB
2021-02-02, 14:32:12
172
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 2 lutego 2021 - zaprzestanie prowadzenia izolatorium w Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
731.2 kB
2021-02-02, 14:17:54
173
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 lutego 2021 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
235.7 kB
2021-02-03, 15:12:46
174
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 3 lutego 2021 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
235.2 kB
2021-02-03, 15:12:59
175
Decyzja ministra zdrowia z 4 lutego 2021 - Regionalne Centrum Nefrologii w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
123.8 kB
2021-02-08, 12:27:33
176
Decyzja ministra zdrowia z 8 lutego 2021 - Szpital w Gryfinie
format pliku pdf .pdf
242.9 kB
2021-02-08, 12:49:13
177
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 lutego 2021 - 109 SW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
247.7 kB
2021-02-08, 12:49:46
178
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 10 lutego 2021 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
234.1 kB
2021-02-10, 15:30:52
179
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 12 lutego 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
278.9 kB
2021-02-12, 15:04:13
180
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 lutego 2021 - SPSK1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
232.5 kB
2021-02-15, 16:04:39
181
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 lutego 2021 - zawieszenie działalności ŚDS - Sianów
format pliku pdf .pdf
580.3 kB
2021-02-19, 11:42:47
182
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 lutego 2021 - zawieszenie działalności dziennych Domów i Klubów Senior Plus - Sianów
format pliku pdf .pdf
583.9 kB
2021-02-19, 11:43:36
183
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 lutego 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
295.2 kB
2021-02-19, 15:31:35
184
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 lutego 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
210.3 kB
2021-02-19, 15:31:49
185
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 lutego 2021 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
205.2 kB
2021-02-19, 15:32:40
186
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 25 lutego 2021 - zawieszenie działalności Dziennych Domów i Klubu Senior+ w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
703.1 kB
2021-02-25, 15:49:39
187
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 marca 2021 - SPWSZ Arkońska w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
374.2 kB
2021-03-12, 12:53:30
188
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 marca 2021 - Międzygminne Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu
format pliku pdf .pdf
58.2 kB
2021-03-15, 12:23:03
189
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 marca 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
94.6 kB
2021-03-17, 08:42:24
190
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 marca 2021 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
83.1 kB
2021-03-17, 08:42:37
191
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 marca 2021 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
86.1 kB
2021-03-17, 08:42:51
192
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 marca 2021 - Szpital w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
90.9 kB
2021-03-17, 08:43:01
193
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 marca 2021 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
94.4 kB
2021-03-17, 08:43:12
194
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 marca 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
87.4 kB
2021-03-18, 09:53:09
195
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 marca 2021 - SZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
81.6 kB
2021-03-18, 09:53:21
196
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 marca 2021 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
93.9 kB
2021-03-18, 09:53:32
197
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 marca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
132.8 kB
2021-03-18, 09:53:45
198
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
753.4 kB
2021-03-20, 10:11:42
199
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2021 - Szpital w Kamieniu Pomorskim
format pliku pdf .pdf
616.6 kB
2021-03-20, 10:12:28
200
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
1231.5 kB
2021-03-20, 10:12:15
201
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2021 - izolatorium - Świnoujście
format pliku pdf .pdf
122.1 kB
2021-03-20, 10:40:55
202
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 marca 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
220.2 kB
2021-03-22, 15:36:52
203
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 marca 2021 - Szpital w Dębnie
format pliku pdf .pdf
203.3 kB
2021-03-22, 15:37:01
204
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 marca 2021 - SW w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
269.1 kB
2021-03-22, 15:37:11
205
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 22 marca 2021 - Szpital w Gryfinie
format pliku pdf .pdf
196.9 kB
2021-03-23, 12:01:03
206
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 marca 2021 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
196.2 kB
2021-03-24, 09:19:18
207
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 23 marca 2021 - SPSK nr 1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
211 kB
2021-03-24, 09:19:29
208
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 marca 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
217.5 kB
2021-03-25, 07:48:54
209
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 marca 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
242.7 kB
2021-03-25, 07:49:39
210
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 marca 2021 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
189.4 kB
2021-03-25, 07:51:00
211
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 marca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
393.1 kB
2021-03-25, 10:49:22
212
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 25 marca 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
239.5 kB
2021-03-25, 16:18:46
213
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 marca 2021 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
219.3 kB
2021-03-26, 13:32:58
214
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 marca 2021 - SPSK nr 2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
300.4 kB
2021-03-26, 13:33:15
215
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 marca 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
199.1 kB
2021-03-29, 15:14:30
216
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 marca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
387.9 kB
2021-03-29, 15:14:42
217
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 marca 2021 - zawieszenie działalności Klubu Senior+ w Międzyzdrojach
format pliku pdf .pdf
81.6 kB
2021-03-30, 10:59:22
218
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 marca 2021 - zawieszenie działalności ŚDS - Myślibórz
format pliku pdf .pdf
583 kB
2021-03-30, 10:59:43
219
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2021 - 109 SW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
220.1 kB
2021-03-30, 18:19:39
220
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
404.1 kB
2021-03-30, 18:20:09
221
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
192.3 kB
2021-04-01, 08:36:08
222
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
195.7 kB
2021-04-01, 08:41:31
223
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
198.1 kB
2021-04-01, 08:42:22
224
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2021 - Szpital Zdroje w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
210.8 kB
2021-04-01, 08:44:02
225
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2021_Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
194.5 kB
2021-04-01, 08:44:57
226
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 kwietnia 2021 - ŚDS w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
582.8 kB
2021-04-13, 09:30:26
227
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 kwietnia 2021 - ŚDS w Mielęcinie
format pliku pdf .pdf
568.3 kB
2021-04-13, 09:30:41
228
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 12 kwietnia 2021 - ŚDS w Sławoborzu
format pliku pdf .pdf
578.7 kB
2021-04-13, 09:30:56
229
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 kwietnia 2021_Dzienny Dom Pomocy i Klub Senior+ w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
735.5 kB
2021-04-15, 09:22:50
230
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 kwietnia 2021 - SPSK nr 1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
202.6 kB
2021-04-16, 14:24:57
231
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 kwietnia 2021 - Szpital w Sławnie
format pliku pdf .pdf
202 kB
2021-04-16, 14:25:10
232
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 16 kwietnia 2021 - 4C Centrum Ekonomii Społecznej
format pliku pdf .pdf
546.6 kB
2021-04-16, 18:00:12
233
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 kwietnia 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
400.7 kB
2021-04-27, 09:20:46
234
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 28 kwietnia 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
415.4 kB
2021-04-28, 15:22:32
235
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 kwietnia 2021 - Szpital w Dębnie
format pliku pdf .pdf
232.7 kB
2021-04-30, 17:43:04
236
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 kwietnia 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
232.8 kB
2021-04-30, 17:43:18
237
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 kwietnia 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
355.7 kB
2021-04-30, 17:43:36
238
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 29 kwietnia 2021 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
217.9 kB
2021-04-30, 17:43:48
239
Decyzja ministra zdrowia z 30 kwietnia 2021 - Drawsko Pomorskie
format pliku pdf .pdf
160.5 kB
2021-05-04, 14:38:22
240
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
238.2 kB
2021-05-06, 13:26:48
241
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - Szpital w Pyrzycach
format pliku pdf .pdf
256.4 kB
2021-05-06, 13:26:58
242
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - SZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
235.1 kB
2021-05-06, 13:27:10
243
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
454.7 kB
2021-05-06, 13:27:21
244
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
249.1 kB
2021-05-06, 13:27:33
245
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 5 maja 2021 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
219.4 kB
2021-05-06, 13:27:43
246
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 maja 2021 - 109. SW w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
241.1 kB
2021-05-06, 15:00:56
247
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2021 - Szpital w Gryfinie
format pliku pdf .pdf
129.7 kB
2021-05-10, 14:14:24
248
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2021 - SPSK nr w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
102.2 kB
2021-05-10, 14:14:40
249
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2021 - Szpital w Barlinku
format pliku pdf .pdf
103.2 kB
2021-05-10, 14:14:54
250
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2021 - Szpital w Choszcznie
format pliku pdf .pdf
106.2 kB
2021-05-10, 14:15:07
251
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 maja 2021 - Szpital w Białogardzie
format pliku pdf .pdf
260.7 kB
2021-05-13, 14:54:42
252
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 maja 2021 - Szpital w Goleniowie
format pliku pdf .pdf
260.1 kB
2021-05-13, 14:54:55
253
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 maja 2021 - 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
225 kB
2021-05-13, 14:55:36
254
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 maja 2021 - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
271.8 kB
2021-05-13, 14:55:27
255
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 13 maja 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
283.5 kB
2021-05-13, 14:55:55
256
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 maja 2021 - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
311.7 kB
2021-05-19, 09:42:21
257
Decyzja ministra zdrowia z 17 maja 2021 - Szpital w Drawsku Pomorskim
format pliku pdf .pdf
160.8 kB
2021-05-19, 09:42:33
258
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 maja 2021 - Szpital w Szczecinku
format pliku pdf .pdf
296.7 kB
2021-05-19, 09:42:48
259
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 maja 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
529.8 kB
2021-05-19, 09:42:59
260
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 maja 2021 - Szpital w Stargardzie
format pliku pdf .pdf
288.8 kB
2021-05-19, 15:57:42
261
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 20 maja 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
466.3 kB
2021-05-21, 14:17:29
262
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 maja 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
285.7 kB
2021-05-21, 14:17:38
263
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 maja 2021 - Szpital w Dębnie
format pliku pdf .pdf
258.3 kB
2021-05-21, 14:17:48
264
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 24 maja 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
449.5 kB
2021-05-25, 13:14:15
265
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 25 maja 2021 - SPSK nr1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
255.5 kB
2021-05-25, 13:14:27
266
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 25 maja 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
494.4 kB
2021-05-26, 13:39:55
267
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 maja 2021 - Szpital w Kamieniu Pomorskim
format pliku pdf .pdf
102 kB
2021-05-27, 15:32:02
268
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26_maja 2021 - uchyl. chir.dziec_SPSK nr1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
102 kB
2021-05-27, 15:33:21
269
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26_maja 2021 - uchyl. hemat_SPSK nr1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
108.1 kB
2021-05-27, 15:34:28
270
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26_maja 2021 - uchyl. ch. szczęk_SPSK nr1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
104.1 kB
2021-05-27, 15:35:07
271
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26_maja 2021 - uchyl kardionefr_SPSK nr2 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
142.9 kB
2021-05-27, 15:36:06
272
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 maja 2021 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
256.3 kB
2021-06-02, 20:33:57
273
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 27 maja 2021 - Szpital MSWiA w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
269.8 kB
2021-06-02, 20:34:11
274
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 7 czerwca 2021 - Szpital w Kołobrzegu
format pliku pdf .pdf
240 kB
2021-06-15, 15:16:25
275
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 czerwca 2021_SPSK nr2 PUM w Szczecinie - szpital tymczasowy
format pliku pdf .pdf
271.6 kB
2021-06-15, 15:16:48
276
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 czerwca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
432.3 kB
2021-06-15, 15:17:01
277
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 czerwca 2021 - SPSK nr2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
342 kB
2021-06-15, 15:17:22
278
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 8 czerwca 2021 - 107 SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
296.5 kB
2021-06-15, 15:17:34
279
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 czerwca 2021 - SPSK nr2 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
257.2 kB
2021-06-15, 15:17:50
280
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 czerwca 2021 - SPSK nr1 PUM w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
261.5 kB
2021-06-15, 15:20:42
281
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 czerwca 2021 - Szpital w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
243.1 kB
2021-06-15, 15:20:53
282
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 czerwca 2021 - Szpital w Gryficach
format pliku pdf .pdf
265.6 kB
2021-06-15, 15:21:19
283
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 14 czerwca 2021 - Szpital Zdroje w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
240 kB
2021-06-15, 15:21:43
284
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 czerwca 2021 - Szpital Zdroje w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
276.3 kB
2021-06-15, 15:21:52
285
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 17 czerwca 2021_107. SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
282.7 kB
2021-06-17, 15:41:03
286
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 21 czerwca 2021 - Szpital Wojewódzki w Koszalinie
format pliku pdf .pdf
280.7 kB
2021-07-16, 13:39:11
287
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 lipca 2021 - SPWSZ w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
396.6 kB
2021-08-02, 09:59:31
288
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 26 lipca 2021 - SPSK1 nr1 w Szczecinie
format pliku pdf .pdf
479.6 kB
2021-08-02, 09:59:46
289
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 18 sierpnia 2021_Szpital w Nowogardzie
format pliku pdf .pdf
993 kB
2021-08-25, 14:22:31
290
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 sierpnia 2021 - uchylenie decyzji - 107. SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
319.9 kB
2021-08-20, 09:15:50
291
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 19 sierpnia 2021 - 107. SW w Wałczu
format pliku pdf .pdf
194.9 kB
2021-08-20, 09:16:09
292
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 6 września 2021 - SPSK nr 1 PUM
format pliku pdf .pdf
348.8 kB
2021-09-08, 12:01:14
293
Decyzja wojewody zachodniopomorskiego z 15 września 2021 - Szpital w Świnoujściu
format pliku pdf .pdf
231.5 kB
2021-09-16, 17:03:18
cofnij do druku na górę