Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV - Decyzje i polecenia wydane na podstawie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

Decyzje i polecenia wydane na podstawie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem


Lista załączników:

TypPlik załącznika
instrukcja - placówki zapewniające schronienie
rozmiar pliku: 96.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-03-17 14:03:08
instrukcja - wsparcie osób przebywających w DPS
rozmiar pliku: 85.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-03-17 14:03:43
Zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego z 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa zachodniopomorskiego
rozmiar pliku: 172.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:07:04
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - JST, jednostki pomocy społecznej - zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia
rozmiar pliku: 77.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:06:40
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - PKP SA - pomiar temperatury
rozmiar pliku: 46.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 12:03:40
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - PKP PLK - pomiar temperatury
rozmiar pliku: 47.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 12:03:05
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 12 marca 2020 - zawieszenie działalności placówek wsparcia, CIS, KIS, dziennych domów i klubów seniora, ŚDS, WTZ
rozmiar pliku: 58.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 12:05:59
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - pomoc osobom wymagającym wsparcia
rozmiar pliku: 80.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:04:24
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - pomoc osobom bezdomnym
rozmiar pliku: 75 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:02:08
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - Politechnika Koszalińska - udostępnienie Domu Studenckiego nr 2
rozmiar pliku: 57.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:01:11
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - Uniwersytet Szczeciński - udostępnienie Domu Studenckiego nr 3
rozmiar pliku: 58.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:59:01
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 14 marca 2020 - ZUT w Szczecinie - udostępnienie Domu Studenckiego nr 5
rozmiar pliku: 58 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:59:17
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 15 marca 2020 - przekształcenie SPWSZ przy ul. Arkońskiej w szpital zakaźny
rozmiar pliku: 53.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:56:45
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 18 marca 2020 - wojewódzkie i powiatowy: zespoły orzekania o niepełnosprawności
rozmiar pliku: 431 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:55:42
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 19 marca 2020 - współpraca gmin ze starostami w zakresie przygotowania miejsc kwarantanny
rozmiar pliku: 47.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 11:09:26
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 20 marca - SW w Koszalinie - przyjmowanie pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych
rozmiar pliku: 174 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 14:10:30
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca 2020 - szpitale - wykaz personelu medycznego
rozmiar pliku: 47.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 11:18:35
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca - starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie - stały dyżur
rozmiar pliku: 55.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 10:54:50
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 21 marca 2020 - szpitale - zestawienie potrzeb
rozmiar pliku: 49.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 11:22:01
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 25 marca 2020 - zawieszenie działalności żłobków i klubów dziecięcych
rozmiar pliku: 261 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:54:50
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 26 marca 2020 - starosta policki - uruchomienie kolejnych miejsc kwarantanny
rozmiar pliku: 289.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 10:51:11
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2020 - Lasy Państwowe i Łowczy Okręgowi - odstrzał sanitarny i redukcyjny
rozmiar pliku: 270 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:51:57
Uchylenie polecenia wojewody zachodniopomorskiego z 30 marca 2020 - Lasy Państwowe i Łowczy Okręgowi - odstrzał sanitarny i redukcyjny
rozmiar pliku: 343.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-14 09:06:02
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - straże miejskie i gminne - współpraca z policją
rozmiar pliku: 456.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:50:05
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - powiatowe urzędy pracy - zapewnienie nieprzerwanej pracy
rozmiar pliku: 348.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:48:18
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 31 marca 2020 - Wojewódzki Urząd Pracy - zapewnienie nieprzerwanej pracy
rozmiar pliku: 349.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:48:30
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 3 kwietnia 2020 - zawieszenie działalności dziennych opiekunów
rozmiar pliku: 334.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:35:25
Polecenie wojewody z 3 kwietnia 2020 - starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, WSSE wdrożenie procedury kwarantanny
rozmiar pliku: 303.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-07 10:47:31
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 6 kwietnia 2020 dla SPZOZ - mierzenie temperatury, organizacja Izb Przyjęć i SOR
rozmiar pliku: 290 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-14 11:42:13
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 - wsparcie DPS
rozmiar pliku: 62.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-10 18:00:53
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 kwietnia 2020 - Szpitale zakaźne - pomiar temperatury, organizacja Izby Przyjęć i SOR
rozmiar pliku: 186.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-14 13:22:14
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 10 kwietnia 2020 - DPS, placówki wsparcia dziennego, ŚDS, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
rozmiar pliku: 329.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-24 15:28:25
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 24 kwietnia 2020 - ŚDS, placówki Senior+, placówki wsparcia dziennego, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
rozmiar pliku: 179.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-24 15:28:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
rozmiar pliku: 319.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:22:50
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
rozmiar pliku: 1386.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:09:19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
rozmiar pliku: 361.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 12:55:22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 336.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:06:24
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
rozmiar pliku: 310 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-06 13:07:18
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 291.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-14 13:45:18
Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
rozmiar pliku: 168.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-10 14:16:54
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 274.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-16 12:51:55
Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 253.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-16 12:54:31
Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 374.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-04-20 09:20:47
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
rozmiar pliku: 315.5 kB, typ pliku: *.msg, zmodyfikowany: 2020-04-27 13:29:02
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
rozmiar pliku: 496.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-04 09:36:47
Polecenie wojewody zachodniopomorskiego z 7 maja 2020 - DPS, placówki wsparcia dziennego, ŚDS, warsztaty terapii zajęciowej - zawieszenie działalności
rozmiar pliku: 932.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-08 13:06:38
Wykaz obiektów, które mogą być przeznaczone do izolacji osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-Co V-2 (izolatoria) - stan na dzień 12 maja 2020 r. -
rozmiar pliku: 297.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-05-14 14:37:54
cofnij do druku na górę