Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Zamykamy granice przed koronawirusem

2020-03-14

Zamykamy granice przed koronawirusem

Od niedzieli 15 marca zamykamy na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Polska o krok przed innymi krajami
 
W Polsce osób zakażonych jest wciąż stosunkowo niewiele, ale w pozostałych krajach europejskich – przypadki idą w tysiące. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przywozić wirusa do Polski, żeby zarażać kolejnych naszych obywateli. Dlatego też zdecydowaliśmy się przywrócić tymczasowe kontrole graniczne.
 
Co to oznacza?
 
Polacy wracający do Polski odbędą 14-dniową kwarantannę domową.
 
Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. 
 
 
 
 
Wyjątkiem są osoby:
 
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
 
Powrót do kraju lotem czarterowym albo transportem kołowym
 
Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.
 
Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.
 

Nie wszyscy obcokrajowcy objęci zakazem wjazdu do Polski

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
 
 
Wojsko nie zamyka ulic i miast
 
Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast. Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.
 
Wspólne działania regionu
 
Zdecydowaliśmy się jako polski rząd w maksymalnym stopniu ograniczyć przepływ ludzi. To zapobiegnie szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Podobne działania wdrożyły już także kraje grupy Wyszehradzkiej, które ograniczyły drastycznie ruch międzynarodowy. Tylko wspólne i spójne działanie wszystkich regionu zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Co w praktyce oznacza ograniczenie ruchu międzynarodowego?
 
Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polacy powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwarantanną. Transport kołowy i drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody osobowe będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport cargo będzie również działać normalnie.

Kto będzie do Polski wpuszczony?

Do Polski będą mogli wjechać jedynie:

  1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
  3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
  8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.


Kogo z przyjeżdzających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

 
Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
 

Jestem za granicą. Czy mogę wrócić do Polski?
Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju. Do kraju wpuszczone zostaną też samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Do kiedy obowiązuje ograniczenie ruchu międzynarodowego?
Od niedzieli 15 marca br. przez kolejne 10 dni. Okres może być przedłużony.

Czy można wyjechać z Polski?
Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Mój mąż jest obcokrajowcem i nie ma go teraz w kraju. Czy może wrócić Polski?
Tak. Z zamknięcia granic dla obcokrajowców wykluczyliśmy kilka sytuacji, w tym tę opisaną. Mąż może wrócić do Polski, ale musi się poddać 14-dniowej kwarantannie.

Pracuję za granicą i codziennie dojeżdżam do mojej pracy. Co w moim przypadku?
Z zamknięcia granic wykluczyliśmy między innymi osoby, które pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
format pliku pdf .pdf
1386.7 kB
2020-03-14, 19:30:06
2
Informacja wojewody - stan zagrożenia epidemicznego - przekraczanie granicy, ograniczenia w działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych
format pliku pdf .pdf
146.4 kB
2020-03-14, 20:36:07


Galeria zdjęć:

grafika z opisem zasad przekraczania granic

74.9 kB
680 x 383 pix
grafika z opisem zasad przekraczania granic

74 kB
680 x 383 pix
grafika z opisem zasad przekraczania granic

86.5 kB
680 x 383 pix
cofnij do druku na górę