Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Gospodarka wodna - Spółki Wodne i Związki Spółek Wodnych - Spółki Wodne – dotacje w 2020 r.

Spółki Wodne – dotacje w 2020 r.

Spółki wodne – dotacje podmiotowe

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja (art. 443 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Dotacje podmiotowe dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego udzielane są przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Termin składania wniosków o dotację podmiotową wojewody w 2020 roku: 25 czerwca 2020 r.

Dodatkowo spółki wodne o wyznaczonym terminie składania wniosków zostaną powiadomione pisemnie za pośrednictwem właściwych starostów sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych.

Wnioski o dotacje podmiotową składane są na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Procedury dotyczące udzielania oraz wzory: wniosku o dotację, umowy dotacji i rozliczenia dotacji zawarto w załącznikach poniżej.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
DOTACJE DLA SW - PROCEDURY w 2020 r.
format pliku pdf .pdf
248.4 kB
2020-06-09, 12:08:54
2
Wniosek SW o przyznanie dotacji podmiotowej w 2020 r.
format pliku doc .doc
81 kB
2020-03-12, 12:08:49
3
Wzór umowy dotacji podmiotowej dla SW
format pliku doc .doc
75.5 kB
2020-03-12, 12:09:11
4
Wzór umowy dotacji podmiotowej dla RZSW
format pliku doc .doc
84 kB
2020-03-12, 12:09:39
5
Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej dla SW
format pliku doc .doc
59.5 kB
2020-03-12, 12:10:39
cofnij do druku na górę