Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Pożegnanie komendanta wojewódzkiego policji

2020-02-14

Pożegnanie komendanta wojewódzkiego policji

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś uroczysta zbiórka z okazji zdania stanowiska komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie. W pożegnaniu nadinsp. Jacka Cegieły uczestniczyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski, komendant główny policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, wojewoda Tomasz Hinc i wicewojewoda Marek Subocz, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele zachodniopomorskich instytucji, uczelni wyższych i duchowni.

wspólne zdjęcie na schodach ZUW

- Wiem, że Pan Generał poświęcał całe swoje życie służbie policyjnej, najlepiej realizując etos honoru, tej wielkiej wartości, która zawsze towarzyszyła polskiej Policji, oficerom służącym państwu polskiemu – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski. - Życzyłbym sobie, aby ten przykład, który został wypracowany na Pomorzu Zachodnim przez Pana i pańskich współpracowników był naśladowany w całej Polsce – dodał wiceminister Kozłowski. Wiceminister podziękował komendantowi Cegiele za wieloletnie oddanie i poświęcenie sprawom bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc odczytał lista od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera, który napisał m.in. „Nie każdemu jest dane służyć Ojczyźnie i jej obywatelom. To honor i przywilej ludzi wyjątkowych, kompetentnych i otwartych na wciąż nowe wyzwania. Konieczność podejmowania niełatwych decyzji, niosących ogromną odpowiedzialność za powierzonych funkcjonariuszy, wymagała wielu umiejętności i silnego charakteru. Sumienna służba Pana Generała jest tego najlepszym przykładem”.

Wojewoda Tomasz Hinc podziękował komendantowi Jackowi Cegiele i dodał, że bardzo trudno będzie go zastąpić na zwalnianym stanowisku.

List od posła Czesława Hoca odczytał wicewojewoda Marek Subocz. „Wypełniałeś swoje służbowe obowiązki policjanta szczerze i z pasją, niejednokrotnie nadwyrężając swoje pokłady dobra i życzliwości dla innych. Dziękuję!” napisał poseł Hoc.


cofnij do druku na górę