Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

2019-12-13

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Ustalenie warunków inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11.

Szczecin, 13 grudnia 2019 r.
AP-1.7840.1.209-2.2019.MM
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z
09.12.2019 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez
pełnomocnika Panią Joannę Szurnicką, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w
zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik –
Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż
istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i
demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr
10 i 11
Działki objęte inwestycją:
Gmina Gryfino, obręb Krajnik 0028
Nr dz. ew. / KW
258/4 SZ1Y/00069345/7 254/4 SZ1Y/00045147/5
Gmina Gryfino, obręb Nowe Czarnowo 0030
Nr dz. ew. / KW
41/2 SZ1Y/00064102/7 103/2 -
41/3 SZ1Y/00069427/6 29/1 SZ1Y/00041371/6
101/4 SZ1Y/00008785/8 75/1 SZ1Y/00010525/5
23 SZ1Y/00041371/6 76 SZ1Y/00013355/3
26/1 SZ1Y/00009182/8 100/1 SZ1Y/00048940/5
25 SZ1Y/00028421/5 42/6 SZ1Y/00060892/3
77 SZ1Y/00041371/6 42/4 SZ1Y/00041448/7
20/5 SZ1Y/00012032/6 36/4 SZ1Y/00069427/6
24/2 SZ1Y/00070733/4 35/6 SZ1Y/00015991/7
20/3 SZ1Y/00012033/3 34/2 SZ1Y/00069427/6
20/2 SZ1Y/00046998/2 42/7 SZ1Y/00058109/1
14 SZ1Y/00041371/6 40/2 SZ1Y/00041371/6
13 SZ1Y/00021476/6 41/1 SZ1Y/00069428/3
68/1 SZ1Y/00053352/4 33/2 SZ1Y/00060693/8
2
74 SZ1Y/00012857/5 32/4 SZ1Y/00035048/8
73 SZ1Y/00012058/4 28/3 SZ1Y/00063529/9
72 SZ1Y/00071631/6 101/1 SZ1Y/00061565/9
71/1 SZ1Y/00057177/1 100/2 SZ1Y/00071601/7
70/1 SZ1Y/00060700/1 71/2 SZ1Y/00047211/9
12/1 SZ1Y/00028422/2 71/5 SZ1Y/00070696/2
11 SZ1Y/00069730/3 42/5 SZ1Y/00053953/7
69/1 SZ1Y/00047938/1 51 SZ1Y/00061668/1
68/2 SZ1Y/00010634/2 67 SZ1Y/00012071/1
52 SZ1Y/00010627/0 66 SZ1Y/00041371/6
50/2 SZ1Y/00004535/3 49/4 SZ1Y/00002630/5
49/2 SZ1Y/00004536/0 48/4 SZ1Y/00069329/9
29/11 SZ1Y/00058133/8 49/3 SZ1Y/00069429/0
31/6 SZ1Y/00067283/0 50/1 SZ1Y/00048576/2
31/10 SZ1Y/00069345/7 29/6 SZ1Y/00060893/0
31/13 SZ1Y/00069426/9 30/1 SZ1Y/00052922/4
29/4 SZ1Y/00060024/8 32/2 SZ1Y/00069516/7
75/2 SZ1Y/00070695/5
Gmina Gryfino, obręb Pniewo 0018
Nr dz. ew. / KW
534 SZ1Y/00040988/7 537 SZ1Y/00064297/0
107/5 SZ1Y/00067956/9 107/4 SZ1Y/00050507/5
544/3 SZ1Y/00020270/5 106/4 SZ1Y/00050507/5
545 SZ1Y/00040988/7 106/6 SZ1Y/00050507/5
546/1 SZ1Y/00070555/2 538 SZ1Y/00071600/0
548/1 SZ1Y/00011105/2 583 SZ1Y/00069515/0
110/9 SZ1Y/00058823/2 539 SZ1Y/00007104/4
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można
zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały
Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00 i wnieść ewentualne swoje uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Karta Informacyjna - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino
format pliku pdf .pdf
187.5 kB
2019-12-13, 09:53:20
cofnij do druku na górę