Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Dodatkowy nabór w programie Maluch+

2019-12-12

Dodatkowy nabór w programie Maluch+

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy mogą ubiegać się o środki z programu Maluch+. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020-moduł 4.

logo programu Maluch+

- Dofinansowanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki w niepublicznych w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w 2020 r. – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 14 lutego 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina


cofnij do druku na górę