Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Stanowiska w służbie cywilnej - Ogłoszenie nr 125 - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2019-12-12

Ogłoszenie nr 125 - inspektor wojewódzki ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  w Szczecinie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko
inspektora wojewódzkiego ds. infrastruktury krytycznej i zabezpieczenia systemów łączności
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
 
WARUNKI PRACY
 
ZAKRES ZADAŃ
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  23 grudnia 2019 r.
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 125”
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
 
 
REKRUTACJA:
 
1.ETAP Złożenie oferty przez kandydata
2.ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
3.ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
4.ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
5.ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 430 3360.

cofnij do druku na górę