Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie - decyzja - budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dr. woj. nr 110 i 105.doc

2019-12-11

obwieszczenie - decyzja - budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dr. woj. nr 110 i 105.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) zawiadamia się, że na wniosek z 25.04.2019 r. (uzupełniony 30.05.2019 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 09.12.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 22/2019, znak: AP-1.7820.182-12.2019.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

 Szczecin, 09 grudnia 2019 r.
AP-1.7820.182-14.2019.JR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1716) zawiadamia się, że na wniosek z 25.04.2019 r. (uzupełniony 30.05.2019 r.) Pana Przemysława Piszczka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 09.12.2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 22/2019, znak: AP-1.7820.182-12.2019.JR, o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Powiat gryficki, Gmina m. Gryfice, obręb ewidencyjny 0001 Gryfice
dz. nr: 285/8, 20, 10/1
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0015 Zielin
dz. nr: 53/2, 79, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 87/1, 87/2, 104
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0014 Niekładź
dz. nr: 1, 2/8, 4, 13/2, 21, 23
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo
dz. nr: 147, 148, 149, 118/1, 424/24, 424/25, 424/178, 424/58, 439/5, 439/6, 439/7
Powiat gryficki, Gmina m Gryfice, obręb ewidencyjny 0009 Gryfice
dz. nr: 109/6, 112/3, 112/4, 112/5, 113
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0003 Gryfice
dz. nr: 4/2, 1/10, 4/4

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0015 Zielin
dz. nr: 53/2, 79, 80, 82, 83/1, 83/3, 87/1,
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0014 Niekładź
dz. nr: 2/8, 4, 2/7, 13/2
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0005 Rzęskowo
dz. nr: 118/1, 424/178, 439/7
Powiat gryficki, Gmina m Gryfice, obręb ewidencyjny 0009 Gryfice
dz. nr: 109/6, 112/3, 113, 112/2

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących i linii kolejowych):
Powiat gryficki, Gmina m Gryfice, obręb ewidencyjny 0009 Gryfice
dz. nr: 122
Powiat gryficki, Gmina m Gryfice, obręb ewidencyjny 0003 Gryfice
dz. nr: 5
Powiat gryficki, Gmina Gryfice, obręb ewidencyjny 0014 Niekładź
dz. nr: 12

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania
można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 11 grudnia 2019 r. jako dzień,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


cofnij do druku na górę