Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Rządowe wsparcie aktywizacji seniorów

2019-12-11

Rządowe wsparcie aktywizacji seniorów

Do 7 stycznia 2020 r. zachodniopomorskie samorządy mogą składać wnioski o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 milionów złotych.

logo programu

- Dzięki rządowemu wsparciu na terenie województwa zachodniopomorskiego samorządy utworzyły już 950 miejsc w 36 placówkach Senior+, Dziennych Domach i Klubach – mówi wicewojewoda Marek Subocz. - Zachęcam do uczestnictwa w kolejnej edycji programu, aby w przyszłym na mapie naszego województwa pojawiły się kolejne miejsca do aktywnego spędzania czasu przez seniorów.


Zasady dofinansowania

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorząd województwa. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych

Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 150 tys. złotych dotacji

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

Placówki Senior+ to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

Termin składania ofert

Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.  


cofnij do druku na górę