Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii

2019-12-11

Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii

Dr n. med. Anna Bajer-Czajkowska została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Akt powołania wręczył dziś Pani konsultant wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

wspólne zdjęcie wojewody z panią konsultant

Do obowiązków konsultantów wojewódzkich należy między innymi kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia.


cofnij do druku na górę