Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

2019-10-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r.”

Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. na adres:

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

lub na adres e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl

lub na numer fax-u: 91-43-35-531.

 

Osobami odpowiedzialnymi za konsultacje są:

Pani Natalia Widzińska, tel. 91-43-03-238;

Pani Regina Sirko, tel. 91-43-03-255.

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV AIDS 2020 r.
format pliku pdf .pdf
2516 kB
2019-10-24, 11:11:50
cofnij do druku na górę