Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Ważne przypomnienie o terminie ogłoszenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego!

2019-10-21

Ważne przypomnienie o terminie ogłoszenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego!

W związku z przekazywanymi przez niektóre samorządy informacjami miesięcznymi, zawierającymi planowane daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przypominam, że w § 15 ust. 4 umowy o dofinansowanie wskazano, że okoliczności skutkujące wygaśnięciem umowy z mocy prawa określa art. 28 ust. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie art. 28 ust. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, umowa o dofinansowanie wygasa z mocy prawa, jeśli wnioskodawca nie rozpocznie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia:

1) Robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, w przypadku, gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2) Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie – w pozostałych przypadkach.


cofnij do druku na górę