Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wyniki naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej - Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

2019-09-09

Ogłoszenie nr 77 - inspektor wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Zdrowia i POlityki Społecznej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 51747  (oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 77 )
Data ukazania się ogłoszenia: 31-07-2019
Na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Nazwa urzędu:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Adres urzędu:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4


wynik: nabór zakończony bez zatrudnienia  kandydatki/kandydata


cofnij do druku na górę