Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Promocja zatrudnienia

Promocja zatrudnienia

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa (wojewódzki urząd pracy) lub starostę (powiatowy urząd pracy), a także wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją przez starostów zadań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników ZUW, WUP i PUP.

 

Dane kontaktowe:

Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie

 

tel. 91 4303 496, pok. 256
tel. 91 4303 322, pok. 256
tel. 91 4303 313, pok. 277
tel. 91 4303 314, pok. 277

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

tel. 94 3428 391 pok. 153
tel. 94 3428 367 pok. 155

 

Podstawa prawna i klauzula informacyjne RODO:


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
format pliku html .html
kB
2019-09-13, 11:54:24
2
Klauzula RODO - przekazanie odwołania do starosty
format pliku pdf .pdf
137.5 kB
2019-09-13, 13:12:28
3
Klauzula RODO - wpisanie do rejestru instytucji szkoleniowych
format pliku pdf .pdf
137.3 kB
2019-09-13, 13:13:35
cofnij do druku na górę