Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - - Okres ważności paszportów

2014-10-22

Okres ważności paszportów

Okres ważności paszportu:

 

Przedział wiekowy 0-13 lat

Ważność paszportu 5 Lat

 

Przedział wiekowy 13-70 lat

Ważność paszportu 10 lat

 

Powyżej 70 lat

Ważność paszportu 10 lat

 

Okres ważności paszportu tymczasowego:

do 12 miesięcy:

 

Zgodnie z przepisami* dokument paszportowy traci ważność:

  1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu.

  2. Z dniem podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego.

  3. Z dniem śmierci jego posiadacza.

  4. Po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

* Art 37 ust 1 ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. (tekst jednolity Dz.U z 2013, poz 268)cofnij do druku na górę