Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Nowe wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcji wypełniania wniosku- ważna aktualizacja w naborze na 2020 rok

2019-08-13

Nowe wzory wniosków o dofinansowanie i instrukcji wypełniania wniosku- ważna aktualizacja w naborze na 2020 rok

Na stronie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=10724 zamieszczono zaktualizowane wzory wniosków o dofinansowanie, wraz z instrukcją ich wypełniania, które należy stosować w ogłoszonym naborze na 2020 rok.

Wprowadzone zmiany, zaznaczone kolorem czerwonym, dotyczą w szczególności:

  1. Korekty numeru naboru wniosków i informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, zgodnych z opublikowanym ogłoszeniem o naborze wniosków;
  2. Wskazania komórek, które nie są wypełniane przez Wnioskodawców (komórki te wypełniono kolorem szarym, z tekstem „BEZ WYPEŁNIANIA”).

cofnij do druku na górę