Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

2019-08-02

Pwołanie Wojewódzkiego Zespołu ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

Mając na uwadze potencjalnie wysokie zagrożenie epidemiczne wynikające z rozprzestrzeniania się szczepów wielolekoopornych, w tym pałeczek Enterobacterales wytwarząjących karbapenemazy CPE (ang. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) np. typu KPC, MBL (NDM), OXA-48 oraz Clostridioides difficile powinno się reagować na ww. zagrożenia poprzez inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zapobiegawczych. W tym celu 1 sierpnia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski powołał Wojewódzki Zespół ds. Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Drobnoustrojami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zarządzenie nr 201/2019
format pliku pdf .pdf
112.4 kB
2019-08-02, 13:08:25
cofnij do druku na górę