Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - TOPSOR – dla pacjenta

2019-06-28

TOPSOR – dla pacjenta

TOPSOR to jeden z projektów Ministerstwa Zdrowia, który ma usprawnić pracę Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Dziś w ZUW, w obecności wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pawła Rodzosia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisało umowy partnerskie z 9 szpitalami Pomorza Zachodniego, które w swojej strukturze mają SOR.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy (Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 roku), segregacja medyczna pacjentów odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
- To z pewnością usprawni pracę na SORach i tym samym poprawi zabezpieczenie zdrowotne pacjentów – podkreślał wiceminister Cieszyński. 

Projekt TOPSOR zakłada wdrożenie jednolitych standardów w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego. Zgodnie z założeniami projektu, każdy pacjent, który trafi na SOR otrzyma numer, a w ciągu kilkunastu minut powinien otrzymać także opaskę z kolorem określającym, jak pilny jest jego przypadek. Pacjent na bieżąco będzie miał też informację o przybliżonym czasie oczekiwania na przyjęcie na dalsze badania. Istotnym elementem systemu jest także usprawnienie funkcjonowania SOR, zwłaszcza w kontekście organizacji pracy personelu medycznego. W ramach projektu zakupione zostaną także kardiomonitory do pomiaru krytycznych parametrów życiowych z możliwością transmisji danych do systemu TOPSOR, co przyczyni się do skrócenia czasu wykonywanych czynności oraz na precyzyjne określenie stanu pacjenta.
Projekt TOPSOR został objęty dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przed zawarciem z Ministerstwem Zdrowia umowy o dofinansowanie niniejszego projektu jest zobowiązane do zawarcia umów partnerskich ze wszystkimi istniejącymi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w całej Polsce. Od 2021 roku program segregacji pacjentów ma obowiązywać w 232 szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
podpisanie umów w ramach projektu TOPSOR
format pliku jpg .jpg
1716.4 kB
2019-06-28, 14:46:53
2
podpisanie umów w ramach projektu TOPSOR
format pliku jpg .jpg
1859.6 kB
2019-06-28, 14:47:31
cofnij do druku na górę