Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo - Zarządzenia i rozporządzenia wojewody - Zarządzenia i rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego

2011-06-03

Zarządzenia i rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2022 r.

1/2022 z 24 stycznia 2022 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2/2022 z 31 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

3/2022 z 18 lutego 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia nakazującego zamykanie przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

4/2022 31 marca 2022 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

5/2022 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

 

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2021 r.

1/2021 z 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie likwidacji strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Krępsko.
Wnioskodawca: Wydział Infrastuktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

2/2021 z 20 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

3/2021 z 22 stycznia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

4/2021 z 28 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

5/2021 z 9 lutego 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

6/2021 z 18 lutego 2021 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
7/2021 22 lutego 2021 roku w sprawie wykonania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymującycyh migrację zwierząt z terenów lesnych na obszarze powiatu myśliborskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

8/2021 z 22 lutego 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

9/2021 z 25 lutego 2021 roku w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

10/2021 z 3 marca 2021 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

11/2021 z 24 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

12/2021 z 6 kwietnia 2021 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

13/2021 z 20 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodaraki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
Wnioskodawca: Wydział Infrastuktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

14/2021 z 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów, lub konkursów z udziałem ptaków.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

15/2021 z 12 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

16/2021 z 17 maja 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptakó (HPAI) w drobiu i dzikiego ptactwa. Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

17/2021 z 26 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

18/2021 z 14 czerwca 2021 roku zmieniające roporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachopdniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na terenie wojewóztwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

19/2021 z 14 czerwca 2021 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie wojewóztwa zachodniopomorskiego.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

20/2021 09 lipca 2021 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2020 r.

1/2020 z 8 stycznia 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
wnioskodawca: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2/2020 z 14 stycznia 2020 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

3/2020 z 11 lutego 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

4/2020 z 18 lutego 2020 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

5/2020 z 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

6/2020 z 20 lutego 2020 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

7/2020 z 23 kwietnia 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

8/2020 z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Granica" w Świnoujściu Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

9/2020 z 31 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

10/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

11/2020 z 29 października 2020 roku w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczajacych lub zatrzymujacych migrację zwierzat z terenów leśnych na obszarze powiatu mysliborskiego wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2020 r.

1/2020 28 stycznia 2020 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu
wnioskodawca: Wydział Prawny

2/2020 04 listopada 2020 roku stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Choszcznie Pani Ewy Jabłońskiej
wnioskodawca: Wydział Prawny

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2019 r.

1/2019 z 10 czerwca 2019 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół
wnioskodawca: WBiZK

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2017 r.

1/2017 z 26 maja 2017 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Recz.
Wnioskodawca: Wydział Prawny

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2015 r.

1/2015 z 24 lutego 2015 w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - wścieklizna, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Środowiska ZUW.

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2014 r.

1/2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

2/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2014 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach .
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

3/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 3/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

4/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

5/2014 z 16 września 2014 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

6/2014 z 22 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 2/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.
 

7/2014 z 15 października 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 5/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

 

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2015 r.

1/2015 z 31 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
Wnioskodawca: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2014 r.

1/2014 z 9 kwietnia 2014 roku w sprawie odwołania ze stanowiska członka Zarządu Powiatu w Białogardzie.
Wnioskodawca: Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW.

2/2014 z 30 lipca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Wnioskodawca: Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW.

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2013 r.

1/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

2/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

3/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
rozporządzenia i zarządzenia - 2002 r.
rozmiar pliku: 39.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-09-28 13:29:09
rozporządzenia i zarządzenia - 2003 r.
rozmiar pliku: 41.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-09-28 13:30:02
rozporządzenia i zarządzenia - 2004 r.
rozmiar pliku: 45.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-09-28 13:30:13
rozporządzenia i zarządzenia - 2005 r.
rozmiar pliku: 38.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-09-28 13:30:20
rozporządzenia i zarządzenia - 2006 r.
rozmiar pliku: 70.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2011-09-28 13:30:28
rozporządzenia - 2007
rozmiar pliku: 66.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 12:15:53
lista zarządzeń wojewody - 2007 r.
rozmiar pliku: 247 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 11:29:27
rozporządzenia - 2008
rozmiar pliku: 39.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 12:12:49
lista zarządzeń wojewody - 2008 r.
rozmiar pliku: 232.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 11:28:55
zarządzenia zastępcze - 2009
rozmiar pliku: 107.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 13:45:33
lista zarządzeń wojewody - 2009 r.
rozmiar pliku: 239.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 11:28:10
rozporządzenia - 2010
rozmiar pliku: 131.4 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 12:12:27
lista zarządzeń wojewody - 2010 r.
rozmiar pliku: 132.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 11:26:14
lista zarządzeń wojewody - 2011 r.
rozmiar pliku: 164.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-02-28 11:28:22
lista zarządzeń wojewody - 2012 r.
rozmiar pliku: 278.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2012-12-28 09:35:07
lista zarządzeń wojewody - 2013 r.
rozmiar pliku: 662.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-04-28 11:12:21
lista zarządzeń wojewody - 2014 r.
rozmiar pliku: 775.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2015-04-28 10:45:06
lista zarządzeń wojewody - 2015 r.
rozmiar pliku: 638.3 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-05 12:08:55
lista zarządzeń wojewody - 2016 r.
rozmiar pliku: 906.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-10-05 09:25:54
lista zarządzeń wojewody - 2017 r.
rozmiar pliku: 515.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2017-11-28 08:40:04
lista zarządzeń wojewody - 2018 r.
rozmiar pliku: 231 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-09-18 11:06:15
lista zarządzeń wojewody - 2019 r.
rozmiar pliku: 310.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-12-18 08:57:31
lista zarządzeń wojewody - 2020 r.
rozmiar pliku: 347.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-02-12 11:59:04
lista zarządzeń wojewody - 2021 r.
rozmiar pliku: 352.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-02-23 14:24:47
lista zarządzeń wojewody - 2022 r.
rozmiar pliku: 217.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-05-13 08:29:19
cofnij do druku na górę