Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo - Zarządzenia i rozporządzenia wojewody - Zarządzenia i rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego

2011-06-03

Zarządzenia i rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2020 r.

1/2020 z 8 stycznia 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
wnioskodawca: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

2/2020 z 14 stycznia 2020 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

3/2020 z 11 lutego 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

4/2020 z 18 lutego 2020 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

5/2020 z 19 lutego 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

6/2020 z 20 lutego 2020 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego 
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

7/2020 z 23 kwietnia 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

8/2020 z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Granica" w Świnoujściu Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego

9/2020 z 31 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

10/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego
wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

11/2020 z 29 października 2020 roku w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczajacych lub zatrzymujacych migrację zwierzat z terenów leśnych na obszarze powiatu mysliborskiego wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2020 r.

1/2020 28 stycznia 2020 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu
wnioskodawca: Wydział Prawny

2/2020 04 listopada 2020 roku stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Choszcznie Pani Ewy Jabłońskiej
wnioskodawca: Wydział Prawny

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2019 r.

1/2019 z 10 czerwca 2019 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół
wnioskodawca: WBiZK

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2017 r.

1/2017 z 26 maja 2017 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Recz.
Wnioskodawca: Wydział Prawny

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2015 r.

1/2015 z 24 lutego 2015 w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - wścieklizna, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Środowiska ZUW.

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2014 r.

1/2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

2/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2014 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach .
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

3/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 3/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

4/2014 z 8 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

5/2014 z 16 września 2014 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

6/2014 z 22 września 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 2/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.
 

7/2014 z 15 października 2014 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 5/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa ZUW.

 

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2015 r.

1/2015 z 31 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie.
Wnioskodawca: Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenia zastępcze wojewody zachodniopomorskiego – 2014 r.

1/2014 z 9 kwietnia 2014 roku w sprawie odwołania ze stanowiska członka Zarządu Powiatu w Białogardzie.
Wnioskodawca: Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW.

2/2014 z 30 lipca 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach.
Wnioskodawca: Wydział Nadzoru i Kontroli ZUW.

Rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego - 2013 r.

1/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

2/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

3/2013 z 22 października 2013 roku w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Wnioskodawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
rozporządzenia i zarządzenia - 2002 r.
format pliku pdf .pdf
39.1 kB
2011-09-28, 13:29:09
2
rozporządzenia i zarządzenia - 2003 r.
format pliku pdf .pdf
41.8 kB
2011-09-28, 13:30:02
3
rozporządzenia i zarządzenia - 2004 r.
format pliku pdf .pdf
45.2 kB
2011-09-28, 13:30:13
4
rozporządzenia i zarządzenia - 2005 r.
format pliku pdf .pdf
38.9 kB
2011-09-28, 13:30:20
5
rozporządzenia i zarządzenia - 2006 r.
format pliku pdf .pdf
70.4 kB
2011-09-28, 13:30:28
6
rozporządzenia - 2007
format pliku pdf .pdf
66.5 kB
2012-02-28, 12:15:53
7
lista zarządzeń wojewody - 2007 r.
format pliku pdf .pdf
247 kB
2012-02-28, 11:29:27
8
rozporządzenia - 2008
format pliku pdf .pdf
39.6 kB
2012-02-28, 12:12:49
9
lista zarządzeń wojewody - 2008 r.
format pliku pdf .pdf
232.1 kB
2012-02-28, 11:28:55
10
zarządzenia zastępcze - 2009
format pliku pdf .pdf
107.1 kB
2012-02-28, 13:45:33
11
lista zarządzeń wojewody - 2009 r.
format pliku pdf .pdf
239.3 kB
2012-02-28, 11:28:10
12
rozporządzenia - 2010
format pliku pdf .pdf
131.4 kB
2012-02-28, 12:12:27
13
lista zarządzeń wojewody - 2010 r.
format pliku pdf .pdf
132.9 kB
2012-02-28, 11:26:14
14
lista zarządzeń wojewody - 2011 r.
format pliku pdf .pdf
164.7 kB
2012-02-28, 11:28:22
15
lista zarządzeń wojewody - 2012 r.
format pliku pdf .pdf
278.1 kB
2012-12-28, 09:35:07
16
lista zarządzeń wojewody - 2013 r.
format pliku pdf .pdf
662.9 kB
2015-04-28, 11:12:21
17
lista zarządzeń wojewody - 2014 r.
format pliku pdf .pdf
775.2 kB
2015-04-28, 10:45:06
18
lista zarządzeń wojewody - 2015 r.
format pliku pdf .pdf
638.3 kB
2016-01-05, 12:08:55
19
lista zarządzeń wojewody - 2016 r.
format pliku pdf .pdf
906.2 kB
2016-10-05, 09:25:54
20
lista zarządzeń wojewody - 2017 r.
format pliku pdf .pdf
515.2 kB
2017-11-28, 08:40:04
21
lista zarządzeń wojewody - 2018 r.
format pliku pdf .pdf
231 kB
2018-09-18, 11:06:15
22
lista zarządzeń wojewody - 2019 r.
format pliku pdf .pdf
310.9 kB
2019-12-18, 08:57:31
23
lista zarządzeń wojewody - 2020 r.
format pliku pdf .pdf
316.1 kB
2020-11-06, 08:19:07
cofnij do druku na górę