Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2019 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU

W dniu 27.02.2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieścił na stronie internetowej resortu wyniki wszystkich modułów konkursu „MALUCH+” 2019.

Dla województwa zachodniopomorskiego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niepublicznym zakwalifikowanym przez wojewodę w ogólnej kwocie 10.881.887 zł, w tym:

- W ramach modułu 1a - łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2.010.000 zł na tworzenie miejsc w 3 nowych żłobkach publicznych. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Podział dofinansowania na beneficjentów znajduje się w załączniku nr 1 (moduł 1a wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania).

- W ramach modułu 1b - łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2.741.261 zł w tym 2.686.361 zł na tworzenie miejsc. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Podział dofinansowania
na beneficjentów znajduje się w załączniku nr 2 (moduł 1b wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania).

- W ramach modułu 2 - łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2.007.000 zł. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej. Podział dofinansowania na beneficjentów znajduje się w załączniku nr 3 (moduł 2 wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania).

- W ramach modułu 3 - łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 2.473.426 zł w tym 2.312.126 zł na tworzenie miejsc. Środki pochodzą z Funduszu Pracy (w kwocie 1.255.320 zł) i rezerwy celowej (w kwocie 1.218.106 zł). Podział dofinansowania na beneficjentów znajduje się
w załączniku nr 4 (moduł 3 wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania).

- W ramach modułu 4 - łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1.650.200 zł. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 100 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej. Podział dofinansowania na beneficjentów znajduje się w załączniku nr 5 (moduł 4 wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania).

 

Ponadto przypominam, że podmioty zobowiązane są do dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Ministra wyników oświadczenia o przyjęciu dotacji lub środków z Funduszu Pracy (wg wzoru będącego załącznikiem 13-22 do programu „MALUCH+” 2019).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
moduł 1 a wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania
format pliku xlsx .xlsx
15 kB
2019-02-28, 13:15:13
2
moduł 1 b wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania
format pliku xlsx .xlsx
17 kB
2019-02-28, 13:15:24
3
moduł 2 wyniki - zachodniopomorskie - źródło finansowania
format pliku xlsx .xlsx
16.5 kB
2019-03-19, 08:36:05
4
moduł 3 wyniki - zachodniopomorskie - źródła finansowania
format pliku xlsx .xlsx
30.4 kB
2019-02-28, 13:15:51
5
moduł 4 wyniki - zachodniopomorskie - 100 zł - źródło finansowania
format pliku xlsx .xlsx
22 kB
2019-02-28, 13:16:01
6
rozstrzygnięcie - podział środków na woj. i źródła finansowania
format pliku xlsx .xlsx
14.1 kB
2019-02-28, 13:16:45
cofnij do druku na górę