Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Urząd

Urząd

Adres i kontakt 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel. 91 43-03-500

zuw@szczecin.uw.gov.pl

NIP: 851-10-21-591


Informacja dla obywatela

tel. 222-500-109

 
Godziny przyjęć Klientów:

od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00

 


 

Internetowa rezerwacja wizyt w sprawach paszportowych i cudzoziemców w ZUW w Szczecinie

 SPRAWY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-18.00 (w poniedziałek, 31 grudnia urząd będzie czynny do godz. 15.00)
od wtorku do piątku: 8.00-15.00

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE

poniedziałek: 10.00-18.00
od wtorku do piątku: 8.00-14.45

 

SKARGI I WNIOSKI

od poniedziałku do piątku: 8.00-15.00 (pok. 11 - Wydział Prawny, w sekretariatach pozostałych wydziałów) oraz w każdy poniedziałek (wg. ustalonego harmonogramu) 14.00-17.00.

 

Zobacz też:  Delegatura ZUW w Koszalinie

  

Korespondencja elektroniczna z urzędem 

 

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na docierające do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich pism adresowanych do ZUW w Szczecinie (skarg, wniosków, petycji, itp.) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres skrytki ePUAP ZUW Szczecin: /low5658fe1/skrytka

 

Przesyłanie korespondencji drogą mailową obciążone jest wysokim ryzykiem niedostarczenia jej do urzędu (zakwalifikowania przez system jako spam), zaś w przypadku udzielanej przez Urząd odpowiedzi na pismo - prawdopodobieństwem niedoręczenia do odbiorcy.


Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z ZUW w Szczecinie, zaleca się korzystanie z wolnego od ryzyka niedostarczenia pisma systemu e-PUAP.

 

Skrzynkę na platformie ePUAP można założyć na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil. Potwierdzanie Profilu Zaufanego systemu ePUAP można uzyskać w godzinach urzędowania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (w punkcie informacyjnym urzędu przy holu głównym) oraz Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (w pokoju 129).


cofnij do druku na górę