2018-10-16

Wsparcie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Ponad 1,6 mln trafi do zachodniopomorskich powiatów i miast na prawach powiatu w ramach rządowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

czytaj wiecej