2018-02-15

Narada wojewodów z ministrami

Wicewojewoda Marek Subocz wziął udział w konwencie wojewodów prowadzonym przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.

czytaj wiecej